Technisch directeuren Athlete Services

Aanpassing planning ‘Verdelen middelen 2021-2024’

14 mei 2020

Door het coronavirus hebben we besloten de planning van het verdelen van de topsportmiddelen voor de nieuwe cyclus 2021-2024 op enkele onderdelen aan te passen. In grote lijnen blijft de planning hetzelfde. De belangrijkste wijziging is dat we de voorlopige toekenningen op 15 juli naar de bonden gaan communiceren. Dit was oorspronkelijk 1 juni.

Zoals aangekondigd op 25 maart hebben we in kaart gebracht wat de consequenties van het coronavirus zijn op de topsportfinanciering 2021 en voor de planning die we daarvoor met elkaar hadden afgesproken. De volgende ontwikkelingen zijn hierop van invloed:

  • Het verplaatsen van de Olympische en Paralympische Spelen Tokyo naar 2021
  • Het verplaatsen van de Algemene Vergadering NOC*NSF van 18 mei naar 22 juni 2020
  • Financiële consequenties van het coronavirus voor de programma’s en CTO’s in zowel het lopende jaar 2020 als op de ingediende aanvraag voor 2021 en verder.

Volgens de oorspronkelijke planning zouden wij op 1 juni voorlopige toekenningen naar de bonden communiceren, op basis van de ingediende begrotingen en de investeringsgesprekken. 1 juni was gekozen om de olympische en paralympische bonden voor de Spelen al enige duidelijkheid te geven voor de periode daarna. Nu de Spelen verplaatst zijn naar 2021, is 1 juni minder noodzakelijk.

Daarnaast is het vaststellen van de richtlijnen voor 2021 verplaatst van 18 mei naar 22 juni, tijdens de Algemene Vergadering van NOC*NSF. Het ontbreekt op 1 juni dus nog aan een formeel kader. Tot slot hebben veel bonden aangegeven dat het coronavirus waarschijnlijk grote financiële consequenties gaat hebben, onder andere op de in de begroting voor 2021 opgenomen eigen bijdrage. Om deze redenen hebben we, na overleg in de adviesgroep topsport, besloten iets meer tijd te nemen en de voorlopige toekenningen voor 2021 op 15 juli aanstaande te communiceren.

De periode tussen 1 juni en 15 juli gebruiken we om met alle TD’s financiële voortgangsgesprekken te plannen om de consequenties van de coronacrisis op de lopende begroting 2020, maar ook op de ingediende begroting 2021 te bespreken. Jullie ontvangen hier op korte termijn een uitnodiging voor. Daarnaast gaan we de investeringsgesprekken met de CTO’s voeren, zodat we ook de afstemming op die begrotingen kunnen meenemen. Op basis hiervan denken we op 15 juli tot beter onderbouwde, maar nog steeds voorlopige, toekenningen te komen. Na 15 juli gaat de portal VMS open en hebben alle bonden tot 1 oktober de tijd een definitieve aanvraag in te dienen. Op 30 oktober communiceren we de definitieve toekenningen.

In deze bijlage staat de aangepaste planning, inclusief alle vervolgstappen na 15 juli.

NB: Bovenstaande is alleen van toepassing op de programma’s van de zomersporten. Voor de winterprogramma’s volgen we een aparte planning die aansluit op de Olympische wintercyclus.

Voor vragen kan je hierover contact opnemen met Femke Winters.

Deel dit artikel op social media: