Topsport Athlete Services Voor technisch directeuren

Financieel vangnet voor topsporters: Maatwerk vraagt om geduld

24 april 2020

In eerdere updates hebben we je gevraagd het ons te laten weten als je door de corona in financiële problemen komt of dreigt te komen. We hebben veel reacties ontvangen. Van sporters die grote zorgen hebben en van sporters waar het gelukkig goed mee gaat.

Vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is een regeling opgezet voor ZZP’ers die in de financiële problemen komen door corona (TOZO-regeling). De snelheid waarmee deze regeling is opgezet is noemenswaardig. Helaas is duidelijk geworden dat er groepen mensen zijn die nét niet in een standaardsituatie zitten en daardoor geen beroep kunnen doen op de TOZO-regeling, waaronder veel topsporters. De input die we van jullie, van bonden en van de NOC*NSF Atletencommissie en NLSporter hebben gekregen, heeft geholpen om deze problematiek kenbaar te maken bij ministeries en politiek.

De overheid werkt aan het verbeteren van de ZZP-regeling voor mensen die inkomen in het buitenland verdienen. Ook wordt uitgezocht hoe mensen die bijvoorbeeld niet bij de Kamer van Koophandel ingeschreven staan, ondersteund kunnen worden. Deze maatwerkoplossingen vragen tijd en daarmee ook geduld.

Vanuit de overheid hebben we geen concrete toezeggingen dat topsporters die tussen de wal en het schip vallen, alsnog ondersteund gaan worden. Maar uitspraken die door minister Koolmees en Staatssecretaris van Ark (beiden SZW) zijn gedaan, zijn wel hoopgevend. Voorlopig moeten we geduld hebben. Zodra er nieuws is, laten we jullie dit uiteraard zo snel mogelijk weten.

Heb je hier verder nog vragen over? Neem dan gerust contact op:

Heb je hier verder nog vragen over? Neem dan gerust contact op:

athleteservices@nocnsf.nl

Deel dit artikel op social media: