Technisch directeuren Athlete Services

Impact coronavirus op proces verdelen middelen 2021-2024

25 maart 2020

Het coronavirus is ook van invloed op de planning en het proces van het verdelen van de topsportmiddelen voor de nieuwe cyclus 2021-2024. In de afgelopen weken zijn veel investeringsgesprekken met bonden gevoerd en waren we hard aan de slag om tijdens de Algemene Vergadering de hiervoor benodigde documenten vast te stellen.

Dit allemaal met als doel om voor de zomer al enige duidelijkheid te kunnen geven aan de bonden over de topsportfinanciering voor de nieuwe cyclus richting 2024. Inmiddels weten we dat de Spelen zijn verplaatst naar 2021, dat de AV enkele weken later zal plaatsvinden en is er veel onzekerheid over de financiële consequenties van deze crisis op de korte en lange termijn.

Wij gaan in kaart brengen wat dit betekent voor de topsportfinanciering 2021 en voor de planning die we daarvoor met elkaar hadden afgesproken. Zodra dat helder is, zullen we jullie informeren.

We hebben besloten om de laatste paar investeringsgesprekken, die deze en volgende week nog gepland staan, wel door te laten gaan (in overleg met de betreffende bonden) om in ieder geval een compleet beeld te hebben, wat we kunnen gebruiken voor het vervolgtraject.

Voor vragen kan je hierover contact opnemen met

Voor vragen kan je hierover contact opnemen met

Femke.Winters@nocnsf.nl

Deel dit artikel op social media: