Technisch directeuren Athlete Services

Gevolgen topsportstatus na wegvallen meetmoment door coronavirus

25 maart 2020

Veel internationale wedstrijden zijn afgelast. Ook wedstrijden die als meetmoment gelden voor het verkrijgen of verlengen van een topsportstatus. In deze onzekere periode willen we sporters in ieder geval over hun topsportstatus duidelijkheid en zekerheid bieden. Daarom is besloten dat statussen van sporters die in deze periode meetmomenten missen, verlengd kunnen worden tot en met 30 september 2020.

Dit houdt het volgende in:

  • A-Statussen van sporters van wie door het coronavirus meetmomenten afgelast zijn, kunnen (op verzoek van de sportbond) verlengd worden tot en met 30 september 2020. Uiteraard kunnen er altijd redenen zijn om iemand niet voor te dragen, bijvoorbeeld bij een wisseling in een team of ploeg. Dit is en blijft de verantwoordelijkheid van de sportbond.

  • Selectie-Statussen kunnen (op verzoek van de sportbond) voor een korte periode verlengd worden, tot en met 30 september 2020. Sportbonden hebben altijd de vrijheid een selectiestatus te verlengen voor ca. een jaar (zoals opgenomen in artikel 7 van het Statusreglement).

  • Sporters die naar verwachting aan de norm voor een A-Status zouden kunnen hebben voldaan op een afgelast meetmoment, kunnen in uitzonderlijke gevallen voordragen worden voor een A-Status tot en met 30 september 2020. Hiervoor moet dan wel een goede onderbouwing zijn. Ook moet hierover overeenstemming zijn tussen de technisch directeur van de sportbond, de NOC*NSF prestatiemanager en de technisch directeur van NOC*NSF, Maurits Hendriks.

Unieke maatregel

Deze maatregel is mogelijk op grond van (en onder de voorwaarden van) artikel 17 ‘Maatwerk’ van het Statusreglement. De maatregel is uniek en het besluit is genomen vanwege de uitzonderlijke situatie/ bijzonder omstandigheid waarin we ons nu bevinden door het coronavirus. Aan deze maatregel / het genomen besluit kunnen dan ook geen rechten noch aanspraken worden ontleend door sporters, waar het situaties betreft die niet direct aan het coronavirus gerelateerd zijn.

Vanwege de onzekere toekomst wordt er vooralsnog voor gekozen dit beleid in ieder geval tot en met 30 september 2020 aan te houden. We verwachten over enkele maanden meer zicht te hebben op hoe en wanneer topsportevenementen weer zullen plaatsvinden.

Nieuwe afspraken

Op basis van de kennis die er dan is, zullen nieuwe afspraken gemaakt worden over (verlenging of toekenning van) topsportstatussen na 30 september 2020. Deze afspraken zijn gemaakt in overleg met o.a. het ministerie van VWS (als financier van het stipendium en de kostenvergoeding), de NOC*NSF Atletencommissie, NLSporter en vertegenwoordiging van sportbonden en CTO’s (de Werkgroep Athlete Services).

Vragen? Stel ze via

Vragen? Stel ze via

Marti.tenKate@nocnsf.nl

Deel dit artikel op social media: