Technisch directeuren Athlete Services

Pilot met TeamNL Toyota Mobility Card een succes!

6 februari 2020

In 2019 hebben judotalenten een pilot gedaan met de TeamNL Toyota Mobility Card. In plaats van de subsidie voor vervoer kregen ze de mobiliteitskaart voor OV, fiets, een deelauto en parkeervoorzieningen. Met een webportal en een app beheerden de judoka’s hun reisbudget. De ervaringen zijn positief. Daarom willen we de mobiliteitskaart en de portal in de loop van 2020 onder alle bonden uitrollen en zo de subsidie voor vervoer vervangen.

Judobond Nederland is net als Toyota Nederland - mobility partner van NOC*NSF – enthousiast. Op de TD-dag eind november vertelde de bond over de positieve ervaringen. De sporters beheren hun reisbudget op een webportal en via een app. De bond verwerkt de kilometervergoedingen ook automatisch. Het pakket blijkt een geschikte tool om de toegekende vervoerskosten op een tijd- en kostenefficiënte manier in te zetten en te beheren.

Op dit moment stellen we in afstemming met de Werkgroep Athlete Services een projectplan op om de TeamNL Toyota Mobility Card en de portal in de loop van 2020 onder alle bonden uit te rollen. Definitieve besluitvorming en meer informatie volgen zo snel mogelijk.

Wil je nu al meer weten? Neem contact op met Thomas van Dam van Toyota-importeur Louwman & Parqui BV: thomas.vandam@louwmangroup.nl of met Els van Kernebeek: els.vankernebeek@nocnsf.nl.

Deel dit artikel op social media: