Technisch directeuren Athlete Services

Koppel je talenten aan Opleidingsprogramma in TMS portal!

6 februari 2020

Net als vorig jaar is er ook in 2020 maandelijks € 40.000 beschikbaar als subsidie voor het vervoer van Talent TeamNL. Deze vervoersvoorziening is uitsluitend bestemd voor de sporters uit het Opleidingsprogramma 2024/2026. Het is belangrijk dat in de TMS portal de juiste sporters - binnen het vastgestelde maximum - gekoppeld zijn aan het Opleidingsprogramma.

Het maximum aantal sporters in dat programma is vastgelegd in het meest recente toekenningsformulier. Op 1 april bekijken we per programma hoeveel talenten er zijn gekoppeld. Daarop bepalen we het bedrag dat voor de vervoersvoorziening in 2020 beschikbaar komt. Uiterlijk 15 april kun je dat inzien via de portal VMS. Dit bedrag wordt uitbetaald bij de eerstvolgende bevoorschotting, in mei.

Binnen afzienbare tijd vragen we je naar een verantwoording van de toegekende subsidie voor het vervoer van Talent TeamNL sporters in 2019.

Updates kan je aanleveren bij Marti ten Kate

Updates kan je aanleveren bij Marti ten Kate

Marti.tenKate@nocnsf.nl

Deel dit artikel op social media: