Clubkadercoaching

Plezier en ontwikkeling zijn belangrijke factoren als het gaat om beginnen met sporten en blijven sporten. Trainers en coaches spelen daarbij een doorslaggevende rol. Steeds meer wordt de waarde van sportverenigingen met een positieve sportcultuur onderkend: sociaal veilig, inclusief en pedagogisch sterk. Dat vraagt om trainers en coaches, die niet alleen sportinhoudelijk verstand van zaken hebben, maar juist ook in pedagogisch-didactisch opzicht bekwaam zijn. Clubkadercoaching helpt een vereniging daarbij!

Clubkadercoaching helpt trainers/coaches door hen structureel op te leiden en te begeleiden. Hoe zorgen zij ervoor dat iedereen plezier ervaart, dat de oefeningen lekker lopen en dat het sporten bij de club ook een bijdrage levert aan de sociale en persoonlijke ontwikkeling?

Wat doet een clubkadercoach?

Een clubkadercoach introduceert trainersbegeleiding bij een sportvereniging. De rol van clubkadercoach wordt veelal uitgevoerd door een buurtsportcoach (of andere professional), die gedurende één of twee seizoenen de club ondersteunt bij het opzetten en 'normaal maken' van trainersbegeleiding. De clubkadercoach zorgt ervoor dat na zijn vertrek deze rol wordt overgenomen door trainersbegeleiders van de club zelf. Zo draagt hij bij aan het vergroten van het aantal vitale sportverenigingen met een positieve sportcultuur. Clubkadercoaching heeft daarmee een prominente plek in het Nationale Sportakkoord.

Bekijk het filmpje over wat een clubkadercoach op de vereniging kan betekenen

Opleiding

De scholing Clubkadercoach is voor de professional in de sport, bijvoorbeeld de buurtsportcoach. De opleiding bestaat uit vijf bijeenkomsten, waarin enerzijds de trainersbegeleiding (het coach-de-coach-deel) aan de orde komt en anderzijds ingegaan wordt op het begeleiden van het proces binnen de vereniging.

Toekomstige trainersbegeleiders binnen een vereniging kunnen ook een opleiding volgen. Deze is bedoeld voor de vrijwilligers, die na het vertrek van de clubkadercoach ervoor zorgen dat de trainersbegeleiding binnen de club gecontinueerd wordt. Ook deze opleiding bestaat uit vijf bijeenkomsten.

Voor meer informatie over de opleiding Clubkadercoach of Trainersbegeleiding kun je kijken op www.sportopleidingen.nl.

Pilots

In januari 2019 zijn er 32 verenigingen gestart met de pilot Clubkadercoaching. Verspreid over zeven gemeenten en acht sportbonden heeft de pilot veel kennis, inzichten en ervaring opgeleverd, onder andere over:

  • De invloed van de clubkadercoach op de kwaliteit van de trainers, het sportplezier van sporters en de verankering van het kaderbeleid op de club.
  • Welke contextvariabelen van invloed zijn op het functioneren van clubkadercoaches bij verenigingen.

Bovenstaande en andere geleerde lessen zijn opgenomen in een eindrapportage welke is samengesteld in samenwerking met het Kenniscentrum Sport en Bewegen. Naar aanleiding van het rapport is ook een magazine gemaakt met daarin allerlei leerzame verhalen van de deelnemende gemeenten en bonden.

Vanwege het succes van de eerste pilot is er eind 2020 een tweede pilot gestart om het project verder te ontwikkelen en de olievlek van clubkadercoaches te vergroten. In deze tweede pilot staan tot december 2021 ervaren, leren, delen en verspreiden centraal waarbij wordt voortgeborduurd op de geleerde zaken vanuit de eerste pilot. Hieraan nemen tien gemeenten en sportservicebureaus deel, die de keuze hebben gemaakt buurtsportcoaches (deels) in te zetten als clubkadercoach.

Naast de deelnemende verenigingen, bonden en gemeentes zijn ook het Ministerie van VWS, NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), Sportkracht12, Kenniscentrum Sport & Bewegen, Mulier Instituut, Landelijke Academie Buurtsportcoaches (LAB), Sportbonden en Onderwijs als partijen verbonden aan het project.

Aan de slag met clubkadercoaching

Wil jij alle effecten van clubkadercoaching weten en hoe je als organisatie kunt starten? Bekijk dan het webinar clubkadercoaching!

Ook brengen we graag in kaart hoe de inzet van clubkadercoaches zich verspreidt. We vinden het daarom fijn om te weten wanneer je aan de slag gaat met clubkadercoaching. Dit kan via onderstaande contactgegevens.

Interesse, vragen of meer weten? Neem contact op met

Interesse, vragen of meer weten? Neem contact op met

clubkadercoach@nocnsf.nl