Sprekers plenaire sessie Week van Goed Sportbestuur

Opening door Anneke van Zanen-Nieberg, voorzitter NOC*NSF

Anneke van Zanen-Nieberg (55) is al jaren gedreven actief in en voor de sport. Eerst als sporter en begeleider, later in diverse bestuurlijke functies binnen verenigingen, bovenlokale samenwerkingsverbanden (bijv. CTO Metropool) en NOC*NSF. In haar  functie als penningmeester van NOC*NSF  - tot 2016 - heeft ze een goed beeld gekregen van de governance, organisatorische ontwikkelingen en maatschappelijke uitdagingen van de aangesloten sportbonden en hielp zij hen door moeilijke financiële jaren heen.

Anneke geniet met volle teugen van sport, als beoefenaar, als ouder, als fan en als toeschouwer. Ze is daarom vaak te vinden op en rond ‘de velden’.

Van Zanen-Nieberg komt zelf voort uit het handbal (jeugdinternational) en heeft hoge functies binnen de rijksoverheid en het bedrijfsleven bekleed. Zij beschikt over een breed netwerk en veel ervaring. Als voorzitter van NOC*NSF wil zij het fundament voor de sport uitbouwen, zorgen dat de drempel voor de sportbeoefening zo laag mogelijk blijft, als Nederland internationaal scoren en stevige verbindingen leggen met andere sectoren zoals de volksgezondheid.

Interview met Marry de Gaay-Fortman, advocaat

Marry is betrokken bij publiek-private reguleringsvraagstukken en gespecialiseerd in economisch publiekrecht en (corporate) governance. Ze is trusted boardroom advisor. Marry's expertise varieert van onderzoeksvraagstukken, het adviseren over de effecten van voorgenomen wetgeving, regelgevingsaspecten met betrekking tot de toezichthoudende autoriteiten, handhaving van bestaande wetgeving tot het voeren van diverse procedures. Een voorbeeld van haar expertise is haar leidende rol in de veelbesproken kwestie van de afwikkeling van Vestia's derivatenportefeuille van € 20 miljard.

Marry combineert haar advocatenpraktijk met non-executive bestuursrollen, onder meer als commissaris bij De Nederlandsche Bank en commissaris bij KLM. Ook is Marry voorzitter van Internationaal Theater Amsterdam. In het verleden was Marry toezichthouder bij onder meer bij Royal Haskoning DHV, GVB Amsterdam en zorgverzekeraar VGZ. Daarnaast geeft ze lezingen over boardroom dynamics aan de Governance University en organiseert Round Table bijeenkomsten voor commissarissen, waarbij o.a. governance vraagstukken aan de orde komen. Daarnaast is Marry zakenpartner (co-host) bij het programma Zakendoen van BNR Nieuwsradio.

Lezing: Gedroomde democratie of een nachtmerrie? Door Marike Kuperus, verenigingsadviseur

Als vereniging ben je democratisch. Dat is de kracht en een ongemak. Een bondsraad uit de achterban is nooit zo op de hoogte, inhoudelijk onderlegd of vakbekwaam als jij als bestuur of directeur. Wat doe je met al die bemoeizorgen. En wat met al die niet betrokken, nooit gehoorde stemmen. In deze 25 minuten dromen we over een democratie die ons als bestuur en directie voedt, prikkelt, controleert en zich ook laat overtuigen.

Marike vormt met twee collega’s de maatschap Kuperus&Co. Kuperus&Co werkt voor het brede palet aan verenigingen en stichtingen met een betrokken achterban. Marike werkt op allerlei manieren mee aan verenigingsvernieuwing, als procesbegeleider, bestuursadviseur of handson. Haar aandachtsgebieden zijn governance, strategie en samenwerking en ook de verbinding tussen organisatie, achterban en samenleving. Marike is mede-auteur van ‘Routeplanner voor verenigen’ (2018).

Interview met Dennis Wooning, voorzitter WSV Apeldoorn en HC Ares 

“Goed zijn is beter worden” is de persoonlijke drijfveer van Dennis Wooning (47) Professioneel werkt hij als Business Developer voor ABN AMRO in Amsterdam. Daarnaast is hij echtgenoot, vader en voorzitter van twee mooie en grote verenigingen, Omnisportvereniging WSV en Hockey Club Ares in Apeldoorn. Een bijzondere combinatie waar veel tijd in gaat zitten maar wat ook erg veel energie oplevert. Elke vereniging heeft zijn eigen aanpak maar de uitdagingen zijn vaak het zelfde. Iedere dag probeert hij mensen transparant te verbinden en vrijwilligers in hun kracht te zetten om met kleine stapjes het gemeenschappelijke doel te bereiken. Samenwerken is hierbij de kern. Niet alleen binnen maar ook buiten de verenigingen. Door samen te werken, kennis te delen en gebruik te maken van elkaars kwaliteiten kunnen clubs doen wij zij goed in zijn en dat is ‘verenigen’ door te sporten.