Programma 24 maart: deelsessies, Omnisport Apeldoorn

Er worden verschillende sessies door onze partners georganiseerd om sportbestuurders te voorzien van informatie.

  • Ga in verschillende sessies dieper in op diverse thema’s: opleiden van bestuurders, diversiteit, bestuurdersprofielen, omgang met de code, juridische aspecten etc.
  • Werk samen met meer sportbestuurders of andere sport gerelateerde functies aan een positieve sportomgeving.
  • Pas de opgedane kennis toe en maak er weer een feest van!

9:00-16:00 uur: Voorkomen en bestrijden van Matchfixing in kader van openstellen kansspelmarkt

Organisatie: Emiel Krijt en Erik van Haaren, NOC*NSF

Het is de verwachting dat de Nederlandse markt voor online kansspelen in juli 2021 opengesteld wordt. Gevolg zal zijn dat tal van aanbieders van online sportweddenschappen dan de markt zullen betreden en dat er meer kansspelaanbod zal zijn op Nederlandse wedstrijden en competities. Naast de kansen die dit voor aantal topclubs in een aantal sporten met zich mee zal brengen in de sponsoring, is het ook goed om aandacht te hebben voor de mogelijke negatieve gevolgen, zoals matchfixing en kansspelverslaving.

Hoe zorg je voor een effectieve opvolging van integriteitscasussen, wat verandert er binnen jouw sportbond door de nieuwe wet Kansspelen op Afstand en hoe kan de preventie en aanpak van matchfixing nog verder worden verbeterd? Tijdens de nationale workshop op 24 maart (13.00 en 16.00) bij het NTC de Kegel in Amstelveen krijg jij antwoord op bovenstaande vragen. Je kunt je hiervoor aanmelden voor 4 maart bij Ieneke Romeyn ieneke.romeyn@nocnsf.nl.

Naast bovenstaande thema’s zal er tevens ruimte zijn voor het bespreken van praktijkcasussen, wordt er stilgestaan bij de rol van de nationale informatiecoördinator matchfixing en zal er verkend worden of er behoefte is aan een shared service integriteitsbeleid, bijvoorbeeld op terrein van voorlichting.

Deze workshop vindt plaats in het kader van een Europees project waarvan onder andere het doel is een breed netwerk van contactpersonen te creëren bij sportfederaties op gebied van integriteit met een focus op matchfixing. Heb je zelf nog een onderwerp wat je zou willen agenderen laat het ons aan de voorkant weten. Een meer gedetailleerd programma zal op korte termijn beschikbaar worden gemaakt.

Voor meer informatie kun je mailen met:

erik.vanhaaren@nocnsf.nl of emiel.krijt@nocnsf.nl

10:00-12:00 uur: Het nut van de Code Goed Sportbestuur voor verenigingen?

Sessieleiders: Peet Mercus en Huibert Brands, NOC*NSF

Ooit wel eens de vraag gesteld wat ‘accountability’ voor jouw bestuur betekent? Of hoe je democratie en transparantie voor jouw vereniging goed invult? Terwijl je al druk bent met het bestuurswerk helpt het om af en toe de uitgangspunten van goed besturen eens onder de loep te nemen. Alleen al om te kijken of het vizier nog goed is afgesteld. Juist dan is de nieuwe code Goed Sportbestuur een behulpzaam middel. Peet en Huibert nemen je mee in de nieuwe code en hoe deze bruikbaar is voor een effectief én plezierig verenigingsbestuur.

Deze sessie is voor verenigingsbestuurders. Meer informatie volgt later.

Meer info via:

Meer info via:

Peet.Mercus@nocnsf.nl en Huibert.Brands@nocnsf.nl

13:00-14:30 uur: Presteren met communiceren

Sessieleider: Vanuit Academie voor Sportkader

Communicatie verandert razendsnel. Van clubblad naar Instagram. Hou jij het met jouw club nog een beetje bij? Hoe werk je aan zichtbaarheid en wat kun je met social media? Waarom en wanneer gebruik je welke communicatie? Of het nu gaat over interne communicatie en binding óf over werving en promotie: tijdens deze workshop geven we een voorschot op de driedelige masterclass ‘Presteren met communiceren’.

Deze sessie is voor verenigings- en bondsbestuurders.

13:00-15:00 uur: De professionele en toekomstbestendige sportbestuurder

Sessieleider: Bas van der Heijden, BMC Advies

Het programma is speciaal ontwikkeld voor de sportbestuurder die zich wil professionaliseren en klaar wil maken om zijn sportorganisatie toekomstbestendig te maken. Centraal hierin staan de thema's persoonlijk leiderschap, good governance en de fitte/wendbare toekomstbestendige organisatie. We focussen ons in het programma op de wijze waarop u zelf hierop kunt aansluiten, zich kunt ontwikkelen en een effectieve rol in kunt spelen. Tijdens de workshop informeren we u uitgebreid over de inhoud en opzet van het programma. Tevens zullen we u actief laten ervaren hoe het programma via 'spiegels' en 'vensters' vorm krijgt. 

Meer info via

Meer info via

Bas.van.der.Heijden@bmc.nl

14:30-16:00 uur Besturen met Impact

Sessieleider: vanuit Sport Professionals Netwerk, nader te bepalen.

De rol van bestuurder wordt in een veranderende samenleving steeds uitdagender en complexer. Dat vraagt veel van een bestuurder, maar het biedt ook mooie uitdagingen om op persoonlijk vlak stappen te maken. De KNVB Assist Bestuurdersopleidingen geven hierbij een persoonlijke verdieping. De opleidingen zijn beschikbaar voor bestuurders van alle typen sportverenigingen. In deze workshop krijgt u een indruk van wat het hele traject Besturen met Impact voor u kan betekenen.

Deze sessie is voor verenigingsbestuurders.

16:00-18:00 uur: Nieuwe inkomsten genereren met slimmere sponsoring en crowdfunding

Sessieleider: Peter van Baak, mede-oprichter van SponsorVisie, AdsToSport en Crowdfunding voor Clubs

Heeft uw vereniging meer sponsors nodig? Of heeft u met uw vereniging plannen voor aanpassing van uw complex en moet hier nog financiering nog geregeld worden? Dan is deze precies wat u nodig heeft. 

Peter van Baak (1979), mede-oprichter van SponsorVisie, AdsToSport en Crowdfunding voor Clubs, heeft sport en commercie door de aderen vloeien. Hij speelde jarenlang tophockey bij T.H.C. Hurley. Daarnaast was hij actief als ondernemersadviseur. In 2010 startte hij SponsorVisie met als doel om sponsoring van lokale sportverenigingen te veranderen. Peter van Baak behandelt in het eerste deel de kansen die er liggen in een vernieuwend sponsorbeleid en in het tweede deel welke mogelijkheden crowdfunding biedt voor verenigingen en hoe dit succesvol wordt toegepast.

Deze sessie is voor penningmeesters en andere verenigingsbestuurders.

18:00-21:00 uur: Lastpakken en meedenkers in de ‘roaring 20ies’

Sessieleiders: Marike Kuperus en Peter van der Loo, Kuperus en Co

Over werken met democratie, inbreng en invloed in sportorganisaties. 

In een tijdsbestek van een kleine drie uur bespreken we met elkaar de situatie en ambities in de eigen vereniging, ontwikkelingen en ervaringen elders en wat je kan doen om de dynamiek in de verenigingsdemocratie te verbeteren.

  • Korte introductie op nieuwe ontwikkelingen en de uitdagingen van verenigingsdemocratie
  • De relatie tussen governance, cirkels van betrokkenheid en de participatieladder
  • Met elkaar in kaart brengen wat de huidige situatie en de ambities zijn voor inbreng en medezeggenschap
  • Meer over hoe beweeg je het systeem naar een nieuwe opzet

Deze sessie is speciaal voor bestuursleden van sportbonden, directeuren van sportbonden en eventueel leden van bondsraden.

Meer info via

Meer info via

Marike@kuperusenco.nl