Programma 23 maart: deelsessies, Omnisport Apeldoorn

Er worden verschillende sessies door onze partners georganiseerd om sportbestuurders te voorzien van informatie.

  • Ga in verschillende sessies dieper in op diverse thema’s: opleiden van bestuurders, diversiteit, bestuurdersprofielen, omgang met de code, juridische aspecten etc.
  • Werk samen met meer sportbestuurders of andere sport gerelateerde functies aan een positieve sportomgeving.
  • Pas de opgedane kennis toe en maak er weer een feest van!

10:00-11:30 uur: De nieuwe WADA anti doping code

Sessieleider: Steven Teitler, Doping Autoriteit

De WADA code, het wereldwijde reglement voor doping in de sport is herzien. Steven Teitler is hoofd juridische zaken bij de Dopingautoriteit en zal toelichten wat de belangrijkste aanpassingen in deze code zijn en wat betekent dit voor de sportbonden, voor zowel bondsbestuurders en directie.

Meer info via

Meer info via

E.Duiven@dopingautoriteit.nl

11:30-13:00 uur: BE PROUD – wat houdt goede sport in?

Sessieleider: Erik Duiven, Doping Autoriteit

Er wordt een discussiesessie georganiseerd door Erik Duiven om het te hebben over; wat houdt goede sport in? Hoe gaan we om met het grijze gebied (lastige keuzes die gemaakt moeten worden, geneesmiddelen, voedingssupplementen) en waar ligt je eigen grens? Dit sluit aan bij het moreel kompas. Er wordt gepraat over wat goede sport inhoudt en wanneer presteren belangrijker is tov gezondheid. Deze sessie is voor zowel verenigings- als bondsbestuurders.

Meer info via

Meer info via

E.Duiven@dopingautoriteit.nl

13:00-17:00 uur: SPOC bijeenkomst – Integrity

Organisatie: Emiel Krijt, NOC*NSF

Er wordt een internationale bijeenkomst georganiseerd voor Integrity Officers van andere NOC’s in het kader van het Erasmus + project Single Point of Contact on Intigrity (SPOC). Op 24 maart vindt er in het kader van dit project ook een nationale bijeenkomst plaats over matchfixing. Deze bijeenkomsten vinden niet plaats in Omnisport Apeldoorn, maar bij NTC de Kegel in Amstelveen.

Meer info via

Meer info via

Emiel.Krijt@nocnsf.nl

13:00-17:00 uur: Sportbestuurders intervisie

Sessieleiders: Johan Wakkie en Peter Hopstaken, Supervisie Sportbestuur

Supervisie Sportbestuur organiseert voor sportbestuurders van zowel bonden als verenigingen sessies. Daarbij kunnen deelnemers aan die sessies cases en/of bestuurlijke vraagstukken over uiteenlopende onderwerpen inbrengen. Die cases en/of vraagstukken worden besproken, geanalyseerd en van bruikbare adviezen voorzien. Het bijkomende doel van de sessie is het (verder) ontwikkelen van bestuurlijk vakmanschap en met (zelf)reflectie greep krijgen op het eigen denk- en leerproces.

Meer info via

Meer info via

info@skxl.nl

13:30-15:30 uur: Een incident op de club, wat nu?

Sessieleiders: Miriam Reijnen en Serge Westercappel (CVS), Henk van Aller (ISR)

Er wordt een workshop gegeven door het Centrum Veilige Sport over hoe om te gaan met incidenten bij je sportvereniging. Dit wordt ondersteund door input vanuit het Instituut voor Sport Rechtspraak. Thema’s zijn o.a. doping, SI, Matchfixing, discriminatie etc. Meer informatie volgt binnenkort.

Meer info via

Meer info via

Miriam.Reijnen@nocnsf.nl of H.vanaller@isr.nl

16:00-18:00 en 18:30-20:30 uur: Nieuwsgierig naar praktische tips voor goed (verenigings)bestuur?

Sessieleider: Frans Muijzers, Muijzers Advies

Het besturen van een sportorganisatie is een dankbare, maar soms ook lastige opgave. Externe oorzaken (zoals verandering in regels of subsidies, concurrentie) spelen een rol. Maar ook interne factoren hebben invloed op het functioneren van een bestuur. Belemmeringen op het gebied van samenwerking en onderlinge afstemming zijn geen uitzondering. Persoonlijke karakters hebben grote invloed op hoe gecommuniceerd wordt en welke strategische afwegingen worden gemaakt, zowel binnen het bestuur als naar buiten. Inzicht in elkaars voorkeuren en valkuilen voorkomt veel frustraties en fouten. Het STIJLENWEB voor Bestuurders is een praktisch en herkenbaar instrument om bestuurlijke effectiviteit te verbeteren. Persoonlijk en teamgericht. Deze sessie is speciaal voor verenigingsbestuurders.

Muijzers Advies onderscheidt 5 bestuursstijlen: Manager, Leider, Ambassadeur, Verbinder en Beheerder. In deze workshop ontdekt ieder zijn eigen voorkeursstijlen. Daarnaast wordt ingegaan op de ervaringen van de bondsbesturen van de Nevobo en de NTTB met dit unieke model.

Deelnemers gaan met suggesties voor toepassingen in eigen bestuurlijke kring naar huis. Als ervaren bestuurder (sport, onderwijs, overheid) kan Frans zich goed verplaatsen in de vraagstukken op het gebied van teamdynamiek binnen besturen.

Meer informatie over de toepassingsmogelijkheden van het STIJLENWEB voor Bestuurders vind je hier.

Meer info via

Meer info via

sport@muijzers.nl