Naast het landelijk sportdeelname-onderzoek voert NOC*NSF voor gemeentes ook lokaal onderzoek uit.  Samen met de gemeente Amsterdam is de landelijke Sportdeelname Index vertaald en toegepast naar een variant op gemeenteniveau. 

Nu dit succesvol is geïmplementeerd bieden we vanuit NOC*NSF aan alle gemeenten en provincies de mogelijkheid om hun eigen Sportdeelname Index te lanceren. Momenteel gebruiken de gemeente Amsterdam, Rotterdam en Dordrecht en de provincie Zeeland de Sportdeelname Index.

In deze provincie en gemeenten wordt twee keer per jaar de sportdeelname op stads- en wijkniveau gemeten. Op deze manier ligt er een compleet en gedetailleerd beeld van de sportdeelname in deze steden. Dit beeld kan worden gebruikt om efficiënt en effectief beleid te maken, te monitoren en te evalueren.

Doordat NOC*NSF de basisinvestering en ontwikkeling al heeft gedaan, kunnen gemeenten en provincies voor een relatief lichte investering hun eigen Sportdeelname Index neerzetten en tegen een jaarlijkse onkostenvergoeding hun eigen analyses en rapportages ontvangen. De data die voortkomt uit de lokale Sportdeelname Index is onder andere te gebruiken voor:

  • Verbeterde inzichten in georganiseerde én ongeorganiseerde sport binnen de gemeente/provincie
  • Nieuwe inzichten waarmee de uitvoering van het lokale sportbeleid en sportpromotie efficiënter kunnen worden (bij)gestuurd
  • Effectmeting van specifiek lokaal beleid
  • Objectief monitor- en effectmetingsinstrument
  • Regelmatig peilen van meningen, motivaties en behoeften bij een representatieve afspiegeling van de gemeentelijke bevolking of gehele provincie
  • Verhogen van lokale media-aandacht en communicatie over de sportdeelname en het stimuleren van debat over lokaal beleid
  • Benchmarken met landelijke cijfers en lokale cijfers uit andere gemeenten

Naast onderzoek biedt NOC*NSF een ondersteuningsprogramma aan waarmee dataspecialisten, beleidsmakers en marketeers de sportclubs, gemeenten en provincies helpen bij het ontwikkelen van modern sportbeleid. Wil je meer weten over de lokale sportdeelname index en de rol/functie van data bij beleidsontwikkeling in de sport?