Op donderdag 14 januari 2021 wordt het digitale Symposium Diversiteit en Inclusie georganiseerd. Tijdens dit symposium informeren en inspireren we sportbonden om aan de slag te gaan met diversiteit en inclusie, omdat er vanuit de samenleving steeds meer aandacht komt voor deze twee onderwerpen.

Met inspirerende sprekers, experts en het delen van best practises, laten we zien wat er allemaal al met dit thema gedaan wordt en helpen we elkaar verder. Het symposium is een onderdeel van het actieplan diversiteit waarin we bonden structureel gaan ondersteunen om eigen diversiteitsbeleid op te stellen en de voortgang te monitoren.

Aanmelden kan nu via deze link!

Het programma ziet er als volgt uit:

 • 10.00 tot 10.10 uur: Opening Symposium door Anneke van Zanen-Nieberg, voorzitter van NOC*NSF

 • 10.10 tot 10.20 uur: Wiebren Jansen, universitair docent bij de vakgroep Sociale en Organisatiepsychologie. Zijn expertises zijn: management van diversiteit en 'roddelen en sociale inclusie'. Wiebren deelt de laatste wetenschappelijke inzichten over hoe diversiteitsbeleid van invloed is op inclusiepercepties.

 • 10.20 tot 10.30 uur: Diversiteit in feiten en cijfers in de sport (interactief) door Mar Schuringa

 • 10.30 tot 10.40 uur: Lancering nieuwe richtlijnen gender- en seksediverse personen door Thijs de Greeff. Thijs heeft gedurende zijn hockeyloopbaan zelf ervaren hoe ingewikkeld het is om uit de kast te komen als tophockeyer en is later in het programma workshopleider om sportbonden te helpen met het toepassen van de vernieuwde richtlijnen en daar haalbare doelstellingen aan te verbinden

 • 10.40 tot 10.50 uur: Pauze + aankondiging workshops

 • 10.50 tot 11.30 uur: Workshops
  - Het verschil maken voor gender- en seksediverse personen in jouw sport
  - Hoe zorg ik bij mij sportclubs voor een optimale samenstelling van het bestuur?
  - Hoe zorgen we dat ons arbitrageteam een afspiegeling is van de sport in z’n totaliteit?
  - Hoe word je als sportorganisatie meer divers en inclusief?

 • 11.30 tot 11.50 uur: Gezamenlijke ondertekening van het Charter Diversiteit, met Marijke Fleuren. Als afsluiting van het symposium wordt er aandacht geschonken aan het nieuw opgestelde Charter Diversiteit. Sportbonden en NOC*NSF doen hiermee een eerste aanzet tot het concreet maken van diversiteitsbeleid. Door het ondertekenen van dit charter kan elke sportorganisatie zijn eigen ambities aangeven op het gebied van diversiteit en daarbij zijn eigen concrete doelstellingen gaan formuleren

 • 11.50 tot 12.00 uur: Afsluiting

Workshops
Hieronder vind je meer informatie over de workshops die worden gegeven:

Het verschil maken voor gender- en seksediverse personen in jouw sport
Recente studies laten zien dat een meerderheid van de gender- en seksediverse personen een negatieve sportervaring hebben tijdens o.a. de wedstrijdsport. Sportplezier en een veilige deelname aan sport moet voor iedereen mogelijk zijn.  Een richtlijn zoals de richtlijn voor gender- en seksediverse personen is een handige tool waarmee we bonden en sportaanbieders aan de hand van praktische tips meenemen in de zoektocht naar een inclusieve sportomgeving.

Wanneer bestuurders zich uitspreken voor een richtlijn dan geeft dit intern en extern een duidelijk signaal. Maar hoe toon je leiderschap met betrekking tot inclusie? En hoe kan je als bond jouw clubs ondersteunen in het toewerken naar een inclusieve sportomgeving? Hoe kan een club een gender- of seksediverse sporter ondersteunen? En tot slot, hoe zit het met topsport? In deze workshop gaan we samen aan de slag om te kijken wat jij nog (meer) kan doen als bestuurder, adviseur of (beleids)medewerker op het gebied van sport en inclusie.

Hoe zorg ik bij mijn sportclubs voor een optimale samenstelling van het bestuur?
Sterke besturen zorgen voor sterke verenigingen. Verenigingen, en dus bestuurders, die staan voor uitdagingen in een veranderende omgeving. Hoe draagt een divers samengesteld bestuur hieraan bij? Hoe zit dat bij de verenigingen van uw sportbond of in uw gemeente?

Tijdens de workshop gaan we in op de meerwaarde voor verenigingen om bewust wel te kiezen voor een divers samengesteld bestuur én bespreken we de mogelijkheden hoe wij clubs daarin kunnen stimuleren. Wat levert kiezen voor een divers bestuur op voor de vereniging én ook voor de bestuurders zelf? Hoe draagt een divers bestuur bijvoorbeeld bij aan sfeer, dynamiek en betrokkenheid binnen een vereniging? Meer divers betekent vaak ook meer ondernemend, meer visie en meer contact met de leden. Kortom, allemaal kansen die voor het oprapen liggen, maar hoe gaan we ervoor zorgen dat we dit onder de aandacht kunnen krijgen van clubbesturen?

Hoe zorgen we dat ons arbitrageteam een afspiegeling is van de sport in z’n totaliteit?
Gaan we het in deze workshop hebben over meer vrouwen in de arbitrage? Nee, want dan beperken we ons. En ja, we gaan het ook hebben over vrouwen in de arbitrage. In een aantal sporten vormen zij de overhand, bij de meeste is het beeld die van de witte man van middelbare leeftijd. Onze maatschappij is divers. Waarom lukt het dan niet om een maatschappij-afspiegeling te creëren van scheidsrechters en juryleden? Denk aan jong-oud, vrouw-man, religieus-niet religieus, werkend-werkloos, hoogopgeleid-laagopgeleid, homo-hetero enzovoort. Praten over diversiteit is veel breder dan veel mensen denken en dus is het goed om met z’n allen het gesprek te starten. Hierin zullen we meningen delen, ervaringen delen en nieuwe ideeën opdoen. Hoe krijgen we meer diversiteit in onze teams, hoe waarborgen we de veiligheid, hoe houden we het boeiend en interessant voor onze groep?

Hoe word je als sportorganisatie meer divers en inclusief?
We starten met de relatie tussen diversiteit en inclusie. Het lijkt wel of we verschillen juist gaan uitvergroten om uiteindelijk weer samen te willen komen. De belangrijkste startvraag voor elke organisatie is: waarom wil mijn organisatie meer divers worden? We verdiepen ons in de verschillende elementen die hierbij een rol kunnen spelen, zoals bijvoorbeeld de wens tot een positief imago, een sterke toekomstgerichte organisatie te willen zijn of nieuwe doelgroepen bereiken in onze sport.

De vervolgvraag is hoe we als organisatie willen komen tot meer diversiteit binnen onze organisatie en in de sport. We kijken daarbij naar onze ambities en hoe kwantiteit en kwaliteit zich daarbinnen tot elkaar verhouden. Het is een inspirerend proces om te komen tot meer diversiteit en inclusie binnen de sport en de eigen organisatie. Daarbij kunnen we van elkaar leren en proberen valkuilen te vermijden.

Meer informatie?
Mocht je meer willen weten over de ontwikkeling van diversiteit, het programma van het symposium of de werkgroep (met o.a. KNHB, KNVB en KNGU) die dit voorbereidt, mail dan naar marloes.vandaalen@nocnsf.nl.