Sport voor iedereen 

NOC*NSF wil dat écht iedereen mee kan doen aan sport. Sport brengt Nederland samen en geeft de kracht om eenheid te brengen in verscheidenheid. Wie regelmatig sport en beweegt, voelt zich gelukkiger en geniet meer van het leven.  

Sport haalt mensen uit hun isolement en verbindt grote groepen. Sport bevordert een actieve gezonde leefstijl voor mensen mét en zonder beperking of chronische ziekte. Sport moet een plek zijn waar ook bijvoorbeeld ouderen, mensen met een laag inkomen, de LHBTI+ community én mensen met verschillende culturele achtergronden zich thuis kunnen voelen. Iedereen moet kunnen meedoen en iedereen hoort erbij.  

Samen sporten draagt bij aan langer, blijvend sporten en aan onderlinge ontmoeting. De sportclub is daarbij een van de steeds zeldzamere plekken waar mensen met verschillende achtergronden elkaar ontmoeten en naar elkaar omzien. Die infrastructuur van clubs is uniek in de wereld.

NOC*NSF zet zich in om sport in Nederland inclusief te maken. Zodat iedere Nederlander, ook voor wie deelnemen aan sport niet vanzelfsprekend is, kan sporten bij een club die bij hem of haar past.  

Podcast

De sportclub écht voor iedereen & de inclusieparadox

In deze podcast bespreken we praktische denkrichtingen, theoretische inzichten en tips & tricks die professionals en vrijwilligers in de sport in de dagelijkse praktijk kunnen gebruiken. Host Reemt Borcherts gaat in gesprek met manager sportparticipatie Richard Kaper en programmamanager inclusieve sport Sam de Vor van NOC*NSF over de sportclub voor écht iedereen en de inclusieparadox.

Let op: Deze podcast is opgenomen op 16 april 2020 bij TV Beekhuizen in Velp en nog niet eerder gepubliceerd. Dit was voor de dood van George Floyd en de tennisvereniging was gesloten vanwege het coronavirus

Column

'wat nou als...' door Huibert Brands

As is verbrande turf hoor ik mijn vader nog zeggen. Oftewel, ‘Als…’ is niet gebeurd, dus wat voor zin heeft het om daarover na te denken. Ik heb me altijd rot geërgerd aan die opmerking, want het is wel degelijk belangrijk om af en toe eens te bedenken bij jezelf wat er nou gebeurd zou zijn als we… Waarom? Omdat je zo historisch perspectief geeft op zaken die je liever niet had zien gebeuren, zodat je de juiste lessen kan trekken voor de toekomst.