Als sportclub kun je aandacht geven aan en beleid maken op het gebied van thema’s als diversiteit en sociale veiligheid. Dit draagt bij aan een welkom sportklimaat.

Maak afspraken

Laat sociale veiligheid dan ook een voortdurend thema op je vereniging zijn: maak afspraken aan het begin van het seizoen over hoe je het samen aanpakt en verwijs hiernaar in bijvoorbeeld een nieuwsbrief of op een poster. Zet het onderwerp standaard als thema op je bestuursagenda en bij ledenvergaderingen. Neem iedereen serieus die zich onprettig voelt, de beleving van de persoon kan anders zijn dan die van jou.

Balans gouden driehoek zorgt voor ledenbinding

Daarnaast weten we dat als mensen ergens gaan sporten waar ze gezellig met anderen kunnen sporten, waar een leuke trainer voor de groep staat die ze ook nog iets bijbrengt, waar ze op hun eigen niveau kunnen presteren en waar het prettig vertoeven is, dan blijven ze daar heel lang actief sporten. Sportclubs waarbij de 'gouden driehoek' van aanbod-kader-accommodatie continu in balans is en waar de sociale samenhang groot is, slagen er als geen ander in om bestaande leden en sporters langdurig aan zich te binden.

Op deze pagina verwijzen we clubs verschillende websites, tips, tools, opleidingen en achtergrondinformatie om clubbestuurders bewust te maken hoe je meer gastvrij kan zijn en wat je hier concreet aan kan doen.

Stappenplannen en inclusiescan

We helpen clubs graag met een stappenplan om werk te maken van diversiteit, inclusie en een veilig sportklimaat in de sport. Hieronder staan een aantal stappenplannen die gebruikt kunnen worden:

Gebruik deze checklist om te ontdekken hoe inclusief jouw club is:

  • Hoe inclusief is onze club?
  • Wie heeft het voor het zeggen?
  • Hoe gaan we om met verschillende waarheden? waarden?
  • Hoe vernieuwend zijn we?
  • Hoe verbinden en stemmen wij af?

Gebruik deze scan om te reflecteren op jouw club:

  • Wat mag er bij jouw club nooit veranderen?
  • Hoe positioneer je jouw club? (gericht op leden, markt, of maatschappelijk)
  • Bepaal gezamenlijk welke richting je uit wil met je club en formuleer de eerste stap.
  • Wat voor ondersteuning is er nodig om die stap te zetten?

Ook zijn er stappenplannen beschikbaar die clubs kunnen gebruiken om nieuwe sporters aan zich te binden.

Stappenplan opzetten aangepast sportaanbod

Veel jongeren met een motorische beperking sporten nog niet. Om hier verandering in te brengen heeft NOC*NSF in samenwerking met de Rabobank Foundation in 2016 Ready to Sport opgezet. Aan de hand van dit programma konden jongeren met een motorische beperking kennis maken met verschillende sporten, zodat ze het plezier van sport konden ervaren en grenzen verleggen. Het programma is in 2019 afgesloten, maar sportverenigingen en -aanbieders kunnen nog steeds gebruik maken van de kennis die via Ready to Sport is opgedaan.

Aan de hand van onderstaand pakket met daarin handige stappenplannen voor het opzetten van aangepast sportaanbod kunnen verenigingen zelf aan de slag met het thema. Zo zetten we ons samen in voor een inclusievere sport en een breder aanbod binnen sportclubs.

Opleidingen en bijscholingen

Wat kun jij doen als bestuurder, coach of vertrouwenscontactpersoon op het moment dat je wordt geconfronteerd met een melding van discriminatie en wat kun je doen om dit te voorkomen? Welke vormen van discriminatie zijn er eigenlijk? Op deze en andere vragen over discriminatie wordt antwoord gegeven in de gratis e-learning discriminatie. Op de website van het Centrum Veilige Sport zijn meer e-learnings te vinden.

Daarnaast biedt de NOC*NSF Academie voor Sportkader tal van verschillende sportgenerieke opleidingen en bijscholingen aan voor het opleiden van bestuurders, trainers, scheidsrechters, vertrouwenscontactpersonen en opleiders van sportkader die bijdragen aan een positieve sportcultuur. Voorbeelden hiervan zijn: de vier inzichten van trainerschap, Vertrouwenscontactpersoon en Herkennen en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag.

In het kader van de regeling Gratis VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) kun je als verenging gebruik maken van inspiratiesessies en verenigingsbegeleiding door experts op het gebied van sociale veiligheid. Een goed geïmplementeerd beleid rondom sociale veiligheid helpt je ook in het thema discriminatie en uitsluiting.

Tips voor bestuurlijke vernieuwing

Het bestuur van een club of vereniging vervult een essentiële rol; dat behoeft nauwelijks toelichting. Het bestuur bepaalt de visie van de club en heeft dus ook een grote verantwoordelijkheid bij het bepalen van een toekomstbestendige koers.

Daarbij is ook zelfreflectie van belang. Nieuwe ideeën, verhelderende inzichten, aansluiting bij maatschappelijke ontwikkelingen; ze zijn vaak het product van een divers bestuur waarbij de kracht in de verschillen zit. In zo’n bestuur zijn jong en oud, verschillende culturele achtergronden, man en vrouw en een breed scala aan competenties vertegenwoordigd. Zo’n bestuur wil vooruit, is in staat te moderniseren en een aanbod te hebben dat aansluit bij de wensen van de huidige maatschappij.

Ik neem je mee

Voor veel mensen is uit je comfortzone stappen en je in een nieuwe omgeving bevinden een enorme stap. Mensen hebben allerlei impliciete en expliciete ervaringen (bijvoorbeeld in- en uitsluiting) in hun leven opgedaan, waardoor ze zich niet direct uitgenodigd voelen om te gaan sporten bij een sportclub. Dit zijn vaak vrienden, familie en buren van mensen die wel al sporten. Pols in je omgeving niet actieve sporters eens en nodig hen uit een kijkje te komen nemen bij jouw club.

Nodig hen uit een kijkje te komen nemen bij jouw club. Iedereen ziet wel een beetje op tegen die eerste keer alleen naar de sportclub gaan om te sporten. Via het thema ‘Ik neem je mee!’ wordt de drempel voor de niet-sporters verlaagd en zullen zij sneller een keer komen sporten bij de club. Iedereen, jong en oud, is welkom om sportplezier te beleven! En hoe leuk is het om dat samen met jou te doen?!

‘Ik neem je mee!’ kan dus veel betekenen voor mensen die niet sporten, maar dat wel graag zouden willen. Daag verenigingen hierin uit. Het succesvol integreren van ‘Ik neem je mee!’ in jouw club of sportactiviteit is niet moeilijk. Deze inspiratielijst is gevuld met bestaande initiatieven en goede voorbeelden die bedoeld zijn om niet-leden te binden. Het kan gaan om een introtraining, een familie- en vriendendag, ouder kind toernooi, kijkmiddagen etc.

Sportakkoord

Mogelijk kan het Sportakkoord iets betekenen voor jouw club. Ga naar Sport.nl/voorclubs en neem contact op met de Adviseur Lokale Sport om te kijken welke services en diensten er voor jouw club beschikbaar zijn.