Uitsluiting In De Sport

Voel je thuis in de sport

Uitsluiting in de sport is een niet te onderschatten probleem. Terwijl de sportclub juist een van de spaarzame plekken is waar mensen met verschillende achtergronden elkaar ontmoeten en naar elkaar omkijken. Sport is van en voor iedereen. Voor uitsluiting, discriminatie of racisme is geen plaats!

Met deze themapagina willen we mensen inspireren aan de slag te gaan met thema's als diversiteit, een veilig sportklimaat en een positieve sportcultuur. We verwijzen naar verschillende websites, tips, tools, opleidingen en achtergrondinformatie om mensen bewust te maken hoe de sport meer gastvrij kan zijn en hoe we dit kunnen doen met elkaar.  

Diversiteit en inclusie in de sport

Samen sporten draagt bij aan langer, blijvend sporten en aan onderlinge ontmoeting. De sportclub is daarbij een van de steeds zeldzamere plekken waar mensen met verschillende achtergronden elkaar ontmoeten en naar elkaar omzien. Die infrastructuur van clubs is uniek in de wereld. 

NOC*NSF zet zich in om sport in Nederland inclusief te maken. Zodat iedere Nederlander, ook voor wie deelnemen aan sport niet vanzelfsprekend is, kan sporten bij een club die bij hem of haar past. 

Lees hier meer over onze visie