Annelies Pleyte

Annelies Pleyte is sinds 2018 Directeur bij de Directie Sport. In het sportakkoord is  duurzaamheid een belangrijke prioriteit. De routekaart Duurzaamheid gaat o.a. over de kansen en uitdagingen die de energietransitie met zich medebrengt in de sport. VWS ondersteunt en faciliteert dit proces.

Samen met Anneke van Zanen en Lucas Bolsius neemt zij graag deel aan het vraaggesprek onder leiding van Humerto Tan. Ook ondertekend zij de Routekaart die een uiting is van het  commitment dat leeft bij de vele partijen om  aan de slag te gaan met de grote kansen die de energietransitie biedt voor de sport.

Anneke van Zanen-Nieberg

Anneke van Zanen-Nieberg (55) is al jaren gedreven actief in en voor de sport. Eerst als sporter en begeleider, later in diverse bestuurlijke functies binnen verenigingen, bovenlokale samenwerkingsverbanden (bijv. CTO Metropool) en NOC*NSF. In haar  functie als penningmeester van NOC*NSF  - tot 2016 - heeft ze een goed beeld gekregen van de governance, organisatorische ontwikkelingen en maatschappelijke uitdagingen van de aangesloten sportbonden en hielp zij hen door moeilijke financiële jaren heen.

Anneke geniet met volle teugen van sport, als beoefenaar, als ouder, als fan en als toeschouwer. Ze is daarom vaak te vinden op en rond ‘de velden’.

Van Zanen – Nieberg komt zelf voort uit het handbal (jeugdinternational) en heeft hoge functies binnen de rijksoverheid en het bedrijfsleven bekleed. Zij beschikt over een breed netwerk en veel ervaring. Als voorzitter van NOC*NSF wil zij het fundament voor de sport uitbouwen, zorgen dat de drempel voor de sportbeoefening zo laag mogelijk blijft, als Nederland internationaal scoren en stevige verbindingen leggen met andere sectoren zoals de volksgezondheid.

Lucas Bolsius

Lucas Bolsius (1958) is voorzitter van de Vereniging Sport en Gemeenten. Hij is sinds 31 augustus 2010 burgemeester van Amersfoort. Vanuit deze functie is hij ook voorzitter van de bestuurlijke regiegroep Regio Amersfoort en vicevoorzitter van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht.

In de periode 2002 tot 2010 was hij wethouder in Rotterdam met in portefeuille onder meer Openbare ruimte, Sport, Financiën en Haven. Daarvoor was hij gemeenteraadslid en had hij vijf jaar een eigen bedrijf als mediaondernemer en columnist. Hij heeft ook bij verschillende organisaties gewerkt, ook in het buitenland, bijvoorbeeld voor Memisa. 

Maarten van Poelgeest

Maarten van Poelgeest is sinds 1 november de voorzitter van het uitvoeringsoverleg gebouwde omgeving. In deze rol coördineert hij de uitvoering van de afspraken van het Klimaatakkoord voor de Gebouwde Omgeving.

Hij neemt u dan ook mee in zijn visie op de uitvoering van het klimaatakkoord en vooral de stappen die binnen de gebouwde omgeving in de komende jaren worden gezet. De Routekaart is hier voor de sportsector een belangrijke uitwerking van

Ulco Vermeulen

Ulco Vermeulen is lid van de directie van de N.V. Nederlandse Gasunie en directeur Business Development & Participations. Hij speelt een cruciale rol in het sociale debat over energie in Nederland.

Hij is voorzitter van de Groen Gas Nederland en is internationaal actief in het debat over duurzaamheid, onder andere als voorzitter van de Strategy Commission van de International Gas Union.

Ulco is verder voorzitter van het Nederlandse Topconsortium voor Kennis en Innovatie binnen de Topsector Energie, waarin bedrijven, kennisinstituties en overheid samenwerken om duurzame groei te realiseren door de gehele gassector te betrekken in de noodzakelijke transitie en innovatie.

Mascha van Werven

Mascha van Werven is manager Partnerships & Commercie bij NOC*NSF. Het werken bij organisaties met een maatschappelijke voetprint loopt als een rode draad door haar werkzame leven.

Hierbij ligt de focus op het sluiten van samenwerkingen met commerciële organisaties om zo extra kracht en impact te realiseren binnen deze non-profit organisaties. Een inhoudelijke ‘fit’ speelt hierbij een cruciale rol. Een mooi voorbeeld is het partnership tussen de KNSB en KPN met als doel zoveel mogelijk kinderen te laten schaatsen. Hierbij versterken het bereik van de schaatssport en de technologie van KPN elkaar jarenlang om kinderen in beweging te brengen en kennis te laten maken met schaatsen.

Momenteel is ze  vanuit NOC*NSF verantwoordelijk voor het partnership met Missie H2. Sinds 2005 is ze werkzaam in de sport bij o.a. KNSB, Vitesse BV en NOC*NSF. Mascha is zelf enthousiaste recreant in de triatlon sport.