Vanuit de verbindende rol van NOC*NSF in het sportlandschap werken we graag samen met Stichting Life Goals Nederland. Deze organisatie brengt kwetsbare mensen in onze samenleving via sport weer in beweging. Ze richten zich op mensen die om welke reden dan ook zijn vastgelopen in het leven. Zoals dak- en thuislozen, statushouders, verslaafden, zwerfjongeren, tienermoeders, ex-gedetineerden of verwarde personen die in de opvang zitten.

De sport- en beweegprogramma’s zorgen ervoor dat kwetsbare mensen in hun eigen omgeving kunnen sporten. Niet één keer, maar structureel. Met onze aanpak kunnen sportbonden, sportbedrijven en gemeenten concrete invulling geven aan de opgave sport in het sociale domein te realiseren.

Contact kwetsbare doelgroepen

Contact kwetsbare doelgroepen

inclusiefsporten@nocnsf.nl