Om een beeld te krijgen van de aard en omvang van seksuele intimidatie en misbruik in de sport stelde NOC*NSF in maart 2017 de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport ingesteld. Deze Commissie De Vries, met Klaas de Vries, Clémence Ross-Van Dorp en Egbert Myjer als leden, maakte in december van 2017 haar rapport bekend.

>> download het rapport

>> bijlage: Organisatorische inbedding, de Juridische structuur en de toereikendheid van de maatregelen

>> bijlage: Aard en omvang van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport