Mocht u geïnteresseerd zijn in het programma en zich willen aanmelden, klik dan op deze link.

10.45 uur: Inloop

11.15 uur: Plenair programma

Eric van der Burg opent als onze dagvoorzitter het seminar. Als voormalig wethouder sport en zorg van Amsterdam, voormalig VWS ambassadeur voor de aanpak eenzaamheid en als senator én voorzitter van de atletiekunie zal hij als geen ander begrijpen waar het over gaat.

Met zijn kennis over zowel het eenzaamheidsproblematiek als ook de kracht van sportevenementen is hij in onze ogen de ideale dagvoorzitter om daar waar mogelijk de diepte in te gaan en de juiste antwoorden op onze vragen te verkrijgen. Wij vragen hem met name te focussen op het tot stand brengen van de interactie tussen de specialisten op dossier eenzaamheid en die specialisten die gewend zijn om sportevenementen met side-events te organiseren c.q. de sportparticipatie stimuleren.

 • Verdieping thema ‘eenzaamheid’
  Michaela Schönenberger van GGD Amsterdam zal ons (de sport) meenemen en uitleggen wat we onder ‘eenzaamheid’ verstaan, dat het niet alleen ouderen betreft maar diverse doelgroepen raakt en vaak onzichtbaar is. Zij zal daarbij ook facts en figures uit diverse gemeentes kunnen toelichten.

 • Verdieping thema ‘sportevenementen’
  Simone Richardson begrijpt als evenementorganisator en voormalig sportbestuurder wat de kracht van sportevenementen kan zijn. Zij legt aan de hand van een succesvol evenement uit hoe een gemiddeld sportevenement wordt opgebouwd en wat er qua side-event programma in aanloop naar en tijdens het evenement omheen hangt. De mogelijkheden omtrent de inzet als vrijwilligers, deelnemer of toeschouwer worden toegelicht. 

 • Introductie Janny Bakker Klein, voorzitter Raad van Bestuur bij Movisie

 • Verbinding thema ‘sportevenementen’ met het thema ‘eenzaamheid’
  Interactieve paneldiscussie met Janny Bakker-Klein en Simone Richardson o.l.v. Eric van der Burg. Centraal staat de vraag of en zo ja wat Sportevenementen in de aanpak Eenzaamheid zouden kunnen betekenen.  

 • Joëlle Staps, directeur Directie Sport van VWS, zal ergens gedurende het plenaire programma het belang van sport in relatie tot eenzaamheid komen toelichten

12.30 uur Lunch en netwerken

 • Ondertekening deelakkoorden CO2reductie, Circulair en Milieuvriendelijk beheer

 • Uitreiking prijzen SBIR (Small Business Innovation Research) en Sportinnovator call door leden Topteam Sport: Stijn Steenbakker, Martin Olde Weghuis en Frank van der Vloed 

 • Uitreiking 100ste- GEOclub door NGF-bestuurslid Richard Kooloos

 • Presentatie over Jumping Amsterdam (Theo Fledderus, directeur KNHS en Irene Wolfs, bestuurslid Jumping Amsterdam)

14.00 uur Ronde 1 deelsessies

Sessie 1. Workshop systematische aandacht voor eenzaamheid: Running 4 Loneliness

Stel je voor, er wordt een groot sportevenement georganiseerd in de gemeente, een loopevenement, en dit evenement wordt geheel in het teken gesteld van het onderwerp eenzaamheid. We weten dat aanpak van eenzaamheid complex is en dat het een taboeonderwerp betreft. Hoe kun je vrijwilligers, deelnemers en het publiek dan toch betrekken bij dit onderwerp? Met die vraag gaan we samen aan de slag.

Sprekers: Dr. Eric Schoenmakers (onderzoeker eenzaamheid Fontys Hogescholen) en Kenny Jansen (projectleider van de master Healthy Ageing Professional, Fontys Hogescholen).

Sessie 2. Wat kan een sportevenement betekenen bij de aanpak van eenzaamheid?

In deze sessie kijken we eerst met elkaar naar wat we weten over wat werkt bij het verminderen van eenzaamheid en verkennen we vervolgens samen hoe sportevenementen het beste bij kunnen dragen aan het voorkomen en verminderen van eenzaamheid. Je gaat naar huis met praktische tips en instrumenten waar je mee aan de slag kunt.

Sprekers: Jan Willem van de Maat (onderzoeker Sociale Zorg  bij Movisie) en Jolande de Zeeuw (specialist sport en bewegen voor ouderen bij Kenniscentrum Sport).

Sessie 3. Sport en Bewegen inzetten in de strijd tegen gezondheidsachterstand en eenzaamheid

In deze sessie wil NOC*NSF met partners uit sport laten zien welke laagdrempelige instapsporten er zijn. Ook willen we met partners uit zorg/sociaal domein in gesprek hoe we de krachten van vele partijen beter kunnen bundelen om juist deze mensen – voor wie sporten minder vanzelfsprekend is – te stimuleren en begeleiden naar een leven lang sporten en bewegen op een manier die bij hen past.

Sprekers: Lieke Vloet (beleidsadviseur bij NOC*NSF) en Remco Nieuwenhuis (projectleider ‘Meer mensen in Beweging’ NOC*NSF en oprichter Kicksvoetbal)

15.15 uur Ronde 2 deelsessies

Sessie 4. “Haagse Aanpak tegen Eenzaamheid en de verbinding met sport”

Wil je meer weten over de Haagse Aanpak tegen eenzaamheid en de verbinding met sport? Kom dan naar deze sessie. Je krijgt een korte uitleg over de Haagse aanpak en gaat daarna, aan de hand van een persona, aan de slag met de vraag “hoe kunnen we sportevenementen laten bijdragen in het tegengaan van eenzaamheidsproblematiek?” Je verlaat de sessie met een lijst met inspirerende en creatieve oplossingen en ideeën om in je eigen gemeente aan de slag te gaan.

Sprekers: Annemarie de Bont (adviseur Opgave Eenzaamheid Gemeente Den Haag/OCW) en Maaike Heijnen (opgavemanager Eenzaamheid bij Gemeente Den Haag/OCW).

Sessie 5. Praktijkvoorbeelden van het betrekken van vluchtelingen/statushouders bij sportevenementen

More2Win houdt van sportevenementen omdat zij zorgen voor minder eenzaamheid onder ouderen, betere integratie van vluchtelingen en betere kansen voor gezinnen die leven onder de armoedegrens. Tim en Martijn zullen u door middel van praktijkvoorbeelden en resultaten vertellen over hoe zij te werk gaan bij het betrekken van vluchtelingen/statushouders bij sportevenementen.

Sprekers: Tim van Dooren (oprichter en Chef More2Win) en Martijn Berghman (Partner More2Win en Chef Refugee Team).

16.15 uur ‘Samen Sport Beleven’

 • Kijken naar een wedstrijd op het VIP-terras (netwerken)

 • Een rondleiding achter de schermen (beperkte beschikbaarheid, alleen voor de eerste 60 aanmeldingen)

19.00 Einde programma