Het woord homo wordt vaak gebruikt als scheldwoord. Als je nog in de kast zit dan komen dat soort woorden hard aan, blijkt uit onderzoek. Het zorgt dat iemand zich onveilig en uitgesloten voelt. Niet zeggen dat je homo bent lijkt het meest veilig. En ja, dit speelt zich allemaal af waar je bij staat. Omdat je de signalen niet herkent blijft het vaak onzichtbaar. Ga maar eens na: hoeveel homo’s ken je binnen jouw club?

NOC*NSF zet zich in om LHBTI acceptatie in de sport te bevorderen want sporten doen we samen. In 2019 heeft NOC*NSF daarom met 17 sportbonden meegevaren met de Canal Parade tijdens Pride Amsterdam. Dit was een groot succes en is door de LHBTI community goed ontvangen. Wil je meer weten over deelname van NOC*NSF en de sportbonden aan de Canal Parade neem dan contact op met het projectteam via pride@nocnsf.nl .  

Alliantie Gelijkspelen

NOC*NSF is partner van de Alliantie Gelijkspelen, zij zetten zich ook in om LHBTI acceptatie in de sport te bevorderen. De Alliantie is opgericht, voortkomend uit de emancipatienota ‘Gewoon homo zijn’ (2008-2011) en met steun van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties om homoacceptatie in de sport te bevorderen. De ‘All Together Challenge’ is een landelijk jaarlijks terugkerend event waarbij er extra aandacht wordt besteed aan LHBTI in de sport door aanvoerders van verschillende sporten te laten sporten met regenboogbanden. Dit is op initiatief van de Alliantie Gelijkspelen opgericht.

Meer weten over de Alliantie Gelijkspelen en/of de All Together Challenge?

Meer weten over de Alliantie Gelijkspelen en/of de All Together Challenge?

Sam.deVor@nocnsf.nl

Transgenders en sport

Veel transmannen en -vrouwen, -jongens en -meisjes doen graag aan sport. Maar voor hen is het soms lastig om te sporten. Dit komt door de strikte man/vrouw scheiding en de nadruk op lichamelijkheid. Iets dat bij transgenders, bonden en verenigingen vragen oproept. Want in welke competitie en voor welk team kom je uit? Wie vertel je over je genderidentiteit en wie niet? Hoe kom je ‘uit de kast’ Wat doe je tijdens de transitiefase? En welke regels gelden als je aan topsport doet?