Inclusieve sport: sport voor iedereen

Sport voor iedereen

NOC*NSF wil dat écht iedereen mee kan doen aan sport. Sport brengt Nederland samen en geeft de kracht om eenheid te brengen in verscheidenheid. Wie regelmatig beweegt en sport voelt zich gelukkiger en geniet meer van het leven.

Sport haalt mensen uit hun isolement en verbindt grote groepen. Sport bevordert een actieve gezonde leefstijl voor mensen mét en zonder beperking of chronische ziekte. Sport moet een plek zijn waar ook bijvoorbeeld ouderen, mensen met een laag inkomen, de LHBTI+ community én mensen met verschillende culturele achtergronden zich thuis kunnen voelen. Iedereen moet kunnen meedoen en iedereen hoort erbij.

Samen sporten draagt bij aan langer, blijvend sporten en aan onderlinge ontmoeting. De sportclub is daarbij een van de steeds zeldzamere plekken waar mensen met verschillende achtergronden elkaar ontmoeten en naar elkaar omzien. Die infrastructuur van clubs is uniek in de wereld.

NOC*NSF zet zich in om sport in Nederland inclusief te maken. Zodat iedere Nederlander, ook voor wie deelnemen aan sport niet vanzelfsprekend is, kan sporten bij een club die bij hem of haar past. Bij een inclusieve sportomgeving hoort:

 • Behoefte van persoon staat centraal,
 • Meedoen in de samenleving,
 • Welkom zijn,
 • Erbij horen,
 • Geaccepteerd worden,
 • Niet uitgesloten worden,
 • Waardering krijgen,
 • Een goed leven hebben,
 • Sociale rollen vervullen,
 • Iets nuttigs doen,
 • Eigen keuzes kunnen maken. 
Op naar sport voor iedereen, ook voor de groep waar sporten nog niet vanzelfsprekend voor is.

Redenen voor mindere deelname aan sport

Wat zijn redenen waarom mensen minder deelnemen aan sport? Daar zijn op individueel niveau verschillende redenen voor, denk bijvoorbeeld aan:

 • Voor mensen met een lichamelijke beperking zijn gezondheidsaspecten of praktische belemmeringen vaak een reden om niet te sporten;

 • Het ontbreken van kennis over een gezonde leefstijl speelt een rol, bijvoorbeeld bij mensen met een lage sociaaleconomische status;

 • Er worden randvoorwaardelijke belemmeringen ervaren zoals minder geld te besteden en geen passend aanbod in de buurt;

 • Ouderen zijn opgegroeid in een tijd waarin sport in de vrije tijd minder gewoon was dan tegenwoordig;

 • Mensen voelen zich niet altijd thuis bij een sport en beweegaanbieder (bijvoorbeeld vrouwen, LHBTI+’s of mensen met een allochtone etnische achtergrond);

 • Sport- en beweegaanbieders ervaren belemmeringen om passend aanbod te bieden, onder andere het beschikken over voldoende deskundige trainers-coaches en begeleiders die goed kunnen sturen op sportplezier is een uitdaging;

 • Mensen zijn onvoldoende bekend met de mogelijkheden van sportaanbod bij hun in de buurt en/of vinden het spannend om de stap te zetten om kennis te maken en mee te gaan doen.

In Nederland sporten ruim 9,4 miljoen Nederlanders wekelijks.Toch zien we dat er, ondanks een toename in de sportdeelname, een grote groep Nederlanders om allerlei redenen de weg naar de sportclub nog niet weet te vinden. Voor die groep waarvoor sporten nog niet vanzelfsprekend is, zegt NOC*NSF: op weg naar sport voor iedereen.

Contactpersoon inclusieve sport

Contactpersoon inclusieve sport

Sam.deVor@nocnsf.nl

Aangepast sporten

Volwassenensport

Diversiteit in de sport

LHBTI acceptatie in de sport

Gender- en seksediverse personen in de sport

Sport voor kinderen en jongeren met een laag inkomen

Kwetsbare mensen

Beweegprogramma 'Ik neem je mee'