Kenniscentrum Sport en RVO over het platform Duurzame Sportsector: Wat kun je allemaal vinden op dit platform en hoe gaat dit jou verder helpen met het verduurzamen van je sportaccommodatie? Sigrid Postema, Michael Poot (beiden van Kenniscentrum Sport) en Rik van Kraaij (RVO) laten het je graag zien.     

Sigrid Postema

"Ik ben al ruim 20 jaar werkzaam als marketing en communicatie adviseur in uiteenlopende branches. Gedurende de laatste jaren ben ik me meer gaan richten op duurzaamheid. Ik heb bijvoorbeeld meegewerkt aan het ontwikkelen van lease oplossingen voor o.a. zonnepanelen en LED armaturen."

"Het afgelopen jaar heb ik voor ingenieursbureau Sweco artikelen geschreven over de energietransitie, waaronder in Binnenlands Bestuur en het online magazine van Sweco. Ook heb ik meegeschreven aan twee onderzoeksrapporten: 'Energy Transtion: How can you contribute? A call for citizen action” waarin we laten zien hoe groot het effect kan zijn van kleine stapjes in energie verduurzaming in alle huishoudens in Europa en “Analyse Energie Strategie Atlas: De energielabels van de 15 grootste gemeenten van Nederland in beeld'."

"Voor dit rapport zijn alle energielabels in kaart gebracht van zowel woonhuizen als utiliteitsgebouwen, waaronder ook sportaccommodaties. Ik heb hierbij een goed beeld kunnen vormen van de grote opgave waar gemeenten voor staan. Dit komt dus goed van pas in mijn huidige rol bij Kenniscentrum Sport, waar ik als communicatiemanager werk aan het Kennis-  en Innovatieplatform voor de verduurzaming van de sportsector."

Michael Poot

"Hebben topsport en verduurzaming overeenkomsten? Als voormalig topsporter (schaatsen) weet ik dat een gezonde dosis doorzettingsvermogen en vastberadenheid benodigd is om tot resultaten te komen. De uitdaging waar we nu voor staan met de sportsector, verduurzamen, vraagt ook om een lange adem. Stap voor stap, een proces van continu verbeteren."

"Naast mijn sportloopbaan heb ik de opleiding Civiele Techniek afgerond aan de TU Delft. Dit vormt mijn bouwtechnische basis. Als projectmanager werk ik aan verschillende projecten, waarvan veel sportgerelateerd. Twee mooie voorbeelden: 

- Het begeleiden van het totale traject (initiatief t/m realisatie) voor een nieuwe sporthal en multifunctionele accommodatie in Uithoorn (Design & Build met een circulaire en energieneutrale ambitie),

- Het opstellen van een breed plan van aanpak voor vernieuwing van het NOC*NSF Kwaliteitszorgsysteem."

"Samen met mijn collega Bas Fukken vorm ik het technisch inhoudelijke deel van het team Verduurzaming Sportaccommodaties van het Kenniscentrum Sport en helpen we je graag op weg met jouw stappen om te verduurzamen."

Rik van Kraaij

Sinds 2009 is Rik bij RVO met verduurzaming van de gebouwde omgeving bezig. Daarbij zijn de huidige focuspunten kennisdeling op circulaire, natuurinclusieve bouw en uiteraard toekomstbestendig maken van sportaccommodaties. Daarnaast coördineert hij de integrale benadering van de sectorale routekaart sport.