Deelsessie 7: Uitwerking routekaart naar gemeenten: Scoren met duurzaamheid in de Amsterdamse Sport

De praktijksessie gaat in op de verduurzaming van sportvastgoed, al dan niet in bezit van gemeenten. Als inleiding geven Wicher Schönau (VNG) en Rick Brounen (VSG) een toelichting op de Sectorale Routekaarten maatschappelijk vastgoed, die voor de gemeenten respectievelijk sportsector zijn opgesteld. Deze routekaarten, waarin de doelstelling van een CO2-arme vastgoedvoorraad in 2050 centraal staat, bieden lokale overheden en sportverenigingen handvatten. Daarna gaan we naar de praktijk van de gemeente Amsterdam, die al stevig aan de slag is met de verduurzaming.

Nina van Kranendonk (Gemeente Amsterdam) deelt tijdens deze sessie de best practises en lessons learned op duurzaamheid binnen de Amsterdamse sport. Gemeente Amsterdam is al in 2016 van start gegaan met het verduurzamen van de sportverenigingen. Meer dan de helft van de 120 verenigingen heeft meerdere duurzaamheidsmaatregelen genomen. Amsterdam Pirates is daar een mooi voorbeeld van. De club is bijna energieneutraal, met maar liefst 340 zonnepanelen en 800 heatpipes op het dak.

Vanaf 2018 is er ook binnen de gemeentelijke directie Sport veel aandacht voor Duurzaamheid. Zo hebben alle geschikte sportvastgoedpanden zonnepanelen gekregen; met 3 monumentale panden als lichtend voorbeeld. Om aan de bezoekers te laten zien wat er op het dak gebeurt, is er een eigen zonne-energie display ontwikkeld. Bij de sportvelden spelen er meerdere duurzame innovaties op het gebied van kunstgras; zoals recycling en waterberging onder de velden. Verder plaatst Amsterdam LED veldverlichting en zijn er vergevorderde plannen voor het aardgasvrij maken van zwembaden en sporthallen. Een gasloos subtropisch zwemparadijs als De Mirandabad, spreekt zeker tot de verbeelding maar brengt ook uitdagingen met zich mee.

Nina van Kranendonk

Nina van Kranendonk werkt sinds 2008 aan Duurzaamheid binnen de Gemeente Amsterdam. Sinds 2017 werkt zij als programma manager Sport en Duurzaamheid binnen de directie Sport.

Nina heeft diverse projecten voor de sportsector geïnitieerd: van het verduurzamen van de buitensportverenigingen tot aan het realiseren van zonnepanelen op gemeentelijk sportvastgoed en een aanpak om het subtropische zwembad De Mirandabad van het aardgas te krijgen.

Ook buiten haar  werk is Nina bezig met Sport en Duurzaamheid. Sinds 2 jaar woont ze in haar energie-neutrale, aardgasvrije en duurzame zelfbouwwoning in Jisp. En in Jisp organiseert ze jaarlijks de hardloopwedstrijd de Luilakpolderloop.

Wicher Schönau

Wicher Schönau werkt namens de VNG aan de Sectorale Routekaart maatschappelijk vastgoed.

Dit is een plan waarin de gemeenten laten zien hoe zij hun samen het maatschappelijk vastgoed in gemeentelijk eigendom gaan verduurzamen, om zo de doelen uit het Klimaatakkoord te halen. Wicher heeft jarenlange ervaring als organisatieadviseur op het gebied van vastgoedmanagement voor gemeenten, scholen en andere maatschappelijke organisaties.

Rick Brounen

Rick Brounen werkt namens VSG aan de sectorale routekaart verduurzaming sportsector. Dit is te zien als een sectoraal plan van aanpak waarin beschreven staat hoe gemeenten, sport en rijksoverheid samen gaan werken om het sportvastgoed te verduurzamen in aansluiting op het klimaatakkoord.

Naast doelstellingen op CO2 reductie vanuit het klimaatakkoord is in de routekaart ook aandacht voor andere verduurzamingsvraagstukken die de sportsector integraal zal moeten oppakken, ook in de toekomst, om te komen tot een gezonde, duurzame en blijvend betaalbare sportomgeving.

Zo is deze sectorale routekaart ook een plan van aanpak om te komen tot het  duurzaam beheer van sportvelden, een circulaire sport en klimaat adaptieve sportomgeving. Daarmee is het een verdere uitwerking van de ambities beschreven in het deelakkoord duurzame sportinfrastructuur van het Nationaal Sportakkoord.

Rick Brounen heeft ervaring in advisering van gemeenten op dit gebied vanuit zijn rol als beleidsadviseur sport en is tevens vanuit deze rol al een tijd lang betrokken namens gemeenten en vanuit de sport bij diverse landelijke trajecten in het kader van verduurzaming, waaronder de routekaart verduurzaming sportsector en de ‘Green Deal Sportvelden’.