Wat betekent de Green Deal Sport voor u als eigenaar van een accommodatie of voor uw vereniging? Tijdens deze sessie zullen Jeroen Stevens en Marcel Bouwmeester u dit en meer vertellen aan de hand van de duurzame aanleg en beheer van Golf- en Sportaccommodaties. Daarbij zullen praktijkvoorbeelden en de verschillen centraal staan. Echter vinden ze elkaar in dezelfde doelstellingen: zorgplicht, klimaat adaptatie, ecologie, hergebruik grondstoffen en circulariteit grondstoffen.

Jeroen Stevens

"In 2009 kreeg ik als vrijwilliger in de accommodatie commissie van mijn golfclub te maken met duurzaamheid. Van een Green Deal was toen nog geen sprake. De Hoofd Greenkeeper is een natuur- en golfliefhebber. Hij heeft mij laten inzien dat speelkwaliteit en duurzaamheid samen gaan."

"In mijn werk als Directeur van de Nederlandse Golf Federatie met 200 aangesloten sportaccommodaties en 375.000 golfers heb ik vanaf het begin van de Green Deal mij sterk gemaakt voor Duurzaamheid in de breedste vorm. Enerzijds onderhoud met minder water en weinig tot geen gewasbeschermingsmiddelen en anderzijds ook het verduurzamen van clubgebouwen en scheiden van afval."

"Dit alles doen meer dan 125 golfbanen met het Internationale programma GEO waar ook een Internationale certificering aan vast zit. De golfsport beheert 10.000 ha in Nederland. Dat doet zij duurzaam met behoud van speelkwaliteit."

Marcel Bouwmeester

Marcel Bouwmeester (46 jaar) heeft een enorme rugzak aan ervaring in aanleg en beheer van sportaccommodaties. Hij is een echte bruggenbouwer tussen beleid, techniek, beheer en realisatie. 

Marcel bouwt voor gemeente Utrecht met veel enthousiasme  sportvelden en sportaccommodaties en vanaf 2017 behartigt hij ook 1 dag in de week de technische belangen van sportaccommodatie eigenaren bij Vereniging Sport en Gemeenten (VSG). 

"We hebben speciaal voor het technisch belang, de VSG normering commissie sportaccommodatie opgezet. Doel: technisch belang van eigenaren behartigen, vernieuwingen en kennis met elkaar delen en verbinden."

"Duurzaamheid is een breed containerbegrip. Projectleiders en projectmanagers zijn de belangrijke (bij voorkeur: technische) bruggenbouwer tussen de politieke doelen, eisen en wensen, gemeentelijke beleid, wetgeving en de praktische uitvoering."

"We weten allemaal dat er iets moet gebeuren, die aarde veranderd. Deze generatie moet deze mooie aarde doorgeven aan de volgende generatie.  Persoonlijk doe ik dit binnen mijn projecten daar waar ik invloed op heb, alles iedereen dit doet dan komen we als Nederland verder."