Deelsessie 5: Begeleiding van verenigingen: hoe kunnen wij hen ontzorgen in deze transitie

Het sportakkoord biedt een begeleidingstraject en middelen om te helpen met de verduurzaming. Daarover hoort u meer in deze sessie van De Groene Club en Sportstroom. In dit traject worden de Sportverenigingen van A tot Z begeleid in de verduurzaming van de accommodatie.

Micha Rots

Micha Rots is al ruim twee jaar projectleider van De Groene Club: een initiatief van de KNVB, KNHB en KNLTB om sportaccommodaties te verduurzamen. Hij gelooft dat verenigingen de stap naar verduurzaming zetten wanneer dit een direct kostenvoordeel oplevert.

Verenigingen worden echter gerund door vrijwilligers, daar is vaak geen kennis en tijd aanwezig om werk te maken van rendabele investeringen in energiebesparing en zonnepanelen. Betrouwbare begeleiding in het verduurzamingstraject is daarom van essentieel belang, waarbij best-value offertes uit de markt worden gehaald en alle subsidies worden aangevraagd.

De sportbonden willen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en staan voor sterke, toekomstbestendige verenigingen met een gezonde financiële positie. Het energieverbruik van verenigingen terugdringen draagt daaraan bij gezien deze kostenpost gemiddeld 10 á 15% van de begroting inneemt.  

Robert den Ouden

Opgericht in 2003 door 2 sportbestuurders, is SportStroom door de jaren heen uitgegroeid tot dé energiecoach voor verenigingen. In nauwe samenwerking met provincies, gemeenten en bonden worden dagelijks sportverenigingen door het gehele land begeleid in het verduurzamen van hun accommodatie.

Deze begeleiding varieert van bouwkundig advies, financieel en subsidieadvies tot daadwerkelijke installatie van energiebesparende maatregelen. Robert den Ouden is sinds 2011 eigenaar van SportStroom.

Robert den Ouden zelf is een gedreven ambassadeur op het gebied van duurzaamheid en rentmeesterschap. Vrijwel wekelijks heeft hij spreekbeurten in de agenda bij sportverenigingen, in kerken, op scholen, bij ondernemers. Met als doel kennisdeling en bewustwording. Naast aandacht voor techniek is zijn grootste passie het beïnvloeden en veranderen van het gedrag van mensen. Dat is de kortste klap naar energiebesparing! In een interactieve sessie leidt Robert u door de wondere wereld van energiebesparing bij sportverenigingen heen.