Geld lenen voor verduurzamen wordt makkelijker en kan met een laag rentetarief. In deze sessie praten de Stichting Waarborgfonds Sport en de BNG Bank u bij over de financieringsmogelijkheden van zowel de gemeenten als de sportverenigingen. Daarnaast vertellen zij u hoe om te gaan met de financiële split incentive die vaak opspeelt.

NB: Deze sessie wordt in ronde 1 en 2 gegeven, maar heeft dezelfde inhoud.

Dick Zeegers

Vanaf 2013 is Dick Zeegers werkzaam als directeur van Stg Waarborgfonds Sport. Deze stichting heeft als doelstelling om sportorganisatie te helpen om investeringen mogelijk te maken door bancaire leningen te garanderen. Sportorganisaties zijn hierdoor in staat om tegen gunstige voorwaarden te lenen.

Duurzaamheid: "Voor mij staat het ‘doorgeven van de aarde’ aan volgende generaties bij duurzaamheid centraal. Wij hebben het genoegen dat we op deze planeet mogen wonen. Laten we dan ook het fatsoen hebben om deze netjes door te geven. Uitgangspunten daarbij zijn ‘verbeter de wereld begin bij jezelf’ en ‘trek globaal op’. Als alleen Nederland wat doet heeft het geen zin."

Caspar Boendermaker

Caspar Boendermaker werkt als business developer duurzaamheid bij BNG Bank. BNG Bank behoort al jaren tot de vijf veiligste banken van de wereld en financiert de publieke sector (gemeenten, woningcorporaties, onderwijs en zorg) als mede velerlei maatschappelijke organisaties en publiek-private bedrijven.

De afgelopen jaren heeft BNG Bank veel energie besparingsprojecten en hernieuwbare energie projecten mogelijk gemaakt in velerlei sectoren. In zijn vrije tijd is Caspar niet alleen actief zwemmer en badminton speler maar ook bestuurslid bij een van de grootste zwem- en waterpolo verengingen van Nederland.