Coronavirus: Internationale sportevenementen in Nederland

Sinds de uitbraak van het corona-virus worden wereldwijd preventieve maatregelen getroffen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Bij de organisaties die internationale sportevenementen in Nederland op de planning hebben staan, leven allerlei vragen over mogelijke gevolgen van de verspreiding van het virus voor hun evenement.

De Nederlandse regering heeft maatregelen genomen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus. Vanaf 15 maart is het in ieder geval t/m 28 april verboden om sport- en fitnessclubs (sportaccommodaties en sportinrichtingen), waaronder zwembaden, sporthallen en sportvelden open te houden. Voor evenementen waarvoor een vergunning verplicht is, geldt dat die tot 1 juni zijn verboden.

Overleg
Degenen die later dit jaar een evenement organiseren doen er goed aan overleg te plegen met de eigen (internationale) sportbond, plaatselijke GGD en via hen of direct met het RIVM. In Nederland is het RIVM de organisatie die alle informatie heeft en voor de voorlichting over het verloop en de aanpak in Nederland zorg draagt. 

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid heeft een (bestuurlijk) afwegingskader gedeeld dat gebruikt kan worden bij het bepalen of, en in welke vorm een evenement plaats zou kunnen vinden. 

Overleg ook met internationale sportorganisatie en GGD/RIVM
Indien een evenement georganiseerd wordt in opdracht van een internationale sportorganisatie is het van groot belang om met hen en GGD/RIVM samen mogelijke maatregelen te bespreken. Veel van deze internationale sportorganisaties hanteren tijdens hun sportevenementen eigen protocollen die zij vaak hebben afgestemd met de WHO. 

Voor de informatie van het RIVM inclusief mogelijke persoonlijke voorzorgsmaatregelen en de te nemen stappen indien iemand uit een risicogebied ziek wordt, zie de website van het RIVM