In overleg met het ministerie van VWS is bepaald dat een aantal topcompetities van teamsporten (dames en heren senioren) vallen onder professionele sportbeoefening.

Het Protocol topsportcompetities is een advies voor een generiek protocol voor het organiseren van topcompetities (trainingen en wedstrijden). De sportbonden stellen onder hun regie en verantwoordelijkheid een definitief protocol op voor hun verenigingen.

Noot: mogelijk worden er nog aanpassingen gedaan in dit document. Via de link hierboven vind je altijd de meest actuele versie (laatste update 28 november).