Voor de deelname aan sportevenementen in het buitenland gelden dezelfde adviezen als voor reizen om andere redenen zoals vakantie of werk. Vanaf 17 maart wordt iedereen in Nederland dringend afgeraden naar het buitenland te reizen. De EU-landen hebben ook het besluit genomen om de mogelijkheid tot reizen van buiten naar de Schengenzone, waaronder Nederland, drastisch te beperken. 

Wij adviseren sportbonden, sportorganisaties en sporters zich goed aan de adviezen van RIVM en Buitenlandse Zaken te houden. In de praktijk blijkt dat evenementen in gesloten gebieden of gebieden met een groot risico vaak al door organisator of overheden zijn afgelast of verplaatst.

NOC*NSF raadt indien er weer evenementen in het buitenland plaats gaan vinden en er weer gereisd kan worden in ieder geval het volgende aan:  

 • Volg de berichtgeving van de organisator en internationale sportorganisatie betreffende het evenement nauwgezet.

 • Volg reisadviezen van ministerie van Buitenlandse Zaken voor het betreffende land en regio en goed op. Het ministerie schrijft daar nu zelf over:

  - Lees het reisadvies voor uw bestemming.

  -  Download de Reisapp van Buitenlandse Zaken. Maak uw bestemming favoriet, dan ontvangt u een pushbericht als het reisadvies voor dat land verandert. Met de app heeft u ook alle contactgegevens van Buitenlandse Zaken en lokale hulpdiensten bij de hand, plus informatie over wat te doen in geval van nood, zoals ziekenhuisopname of verlies van uw paspoort.

  - Volg het ministerie van Buitenlandse Zaken op Twitter via @24/7BZ.
 • Registreer je bij de NL-ambassade als bezoeker van het land waar het evenement is. Dat kan via de Reisapp van Buitenlandse Zaken.

 • Neem als sportploeg/-bond contact op met de NL-ambassade in het land van het evenement en laat hen weten dat met een groep sporters aan een evenement deelgenomen wordt.

 • Hou er rekening mee dat de situatie tijdens het evenement kan veranderen.

 • Volg de aanwijzingen van het RIVM op wat betreft terugkeer uit een risicogebied. Zie  daarvoor ook de reisapp van het ministerie.

 • Deelnemers aan sportevenement in het buitenland doen er goed aan de contactgegevens van eigen huisarts en van (eigen) reisverzekering bij de hand te houden.

 • Hou de eigen bondsarts aangesloten op de reisplannen en raadpleeg deze arts ingeval van medische problemen of vragen.

De bonds- en teamartsen kunnen altijd bij de medische staf van NOC*NSF en bij de chef-artsen Tokyo 2020 extra informatie inwinnen.