Sport is mooi, sport is belangrijk, sport levert veel op. Het is fantastisch om te doen en brengt vooral ook veel plezier en ontspanning. Het is daarom ook geweldig dat er in ons land zoveel mensen aan sport doen, jong en oud, met of zonder beperking. Maar de sportparticipatie van mensen met een beperking blijft achter.

De sportbonden, NOC*NSF en een groot aantal andere partijen werken daarom samen om de sportdeelname bij deze groep te verhogen. Dit gebeurt door lokale sportaanbieders sportactiviteiten te laten organiseren voor mensen met een beperking en de drempels om te gaan sporten zoveel mogelijk weg te nemen. Bijvoorbeeld door sportactiviteiten te organiseren dichtbij huis. Samenwerking tussen lokale en regionale partijen is hierbij van essentieel belang.

Sportstimulering voor mensen met een beperking

Meer informatie over sportstimulering voor mensen met een beperking is te vinden via onderstaande links.

Contact aangepast sporten

Wil je in contact komen met een sportbond, neem contact op met ons en dan brengen wij je in contact met een juist contactpersoon.

NOC*NSF Inclusief sporten

NOC*NSF Inclusief sporten

inclusiefsporten@nocnsf.nl