Doorlopende leerlijn

Het vak van trainer-coach is enorm in ontwikkeling. Er wordt steeds meer van hen gevraagd, onder andere omdat het niveau in de internationale sportwereld stijgt. Daarnaast werken zij in een steeds complexere omgeving. Daar horen specifieke opleidingen bij die, in een doorlopende leerlijn, goed op elkaar aansluiten. Een nieuwe opleiding op niveau 5, de Associate Degree Sport met een uitstroomprofiel voor topsport- en talentcoaches, is in ontwikkeling.

Als trainer-coach ben je nooit uitontwikkeld. Het verder ontwikkelen gebeurt in de dagelijkse praktijk. Onder andere door te reflecteren op het eigen handelen. Daarnaast was er tot en met 2019 het Master Coach in Sports programma om bij te dragen aan groei en persoonlijke ontwikkeling van de trainer-coach.

Binnen de doorlopende leerlijn voor trainer-coaches blijven elementen, in de vorm van na- en bijscholing, uit dit programma terugkomen. Welke elementen dit worden, wordt duidelijk op het moment dat het uitstroomprofiel voor de Associate Degree Sport definitief is vastgesteld. De eerste ideeën zijn: intervisiebijeenkomsten en masterclasses met thema’s uit de actualiteit.

Meer info?

Meer info?

mastercoach@nocnsf.nl