Op 19 november organiseert NOC*NSF in samenwerking met sportbonden en de Alliantie Gelijkspelen het Symposium Diversiteit. Tijdens dit symposium informeren en inspireren we sportbonden om aan de slag te gaan met diversiteit. Met inspirerende sprekers, experts en het delen van best practices, laten we zien wat er allemaal al met dit thema gedaan wordt en helpen we elkaar verder. Het symposium is een onderdeel van het actieplan diversiteit waarin we bonden structureel gaan ondersteunen om eigen diversiteitsbeleid op te stellen en de voortgang te monitoren.

Tijdens het symposium staan er een aantal onderwerpen centraal: diversiteit in de eigen organisatie, het vernieuwde transgender advies, het Gamechangers netwerk en de mogelijkheid om aan te haken bij lokale partners. Ook wordt er op het symposium aandacht gegeven aan het charter diversiteit in de sport. Met het ondertekenen van dit charter kun je als sportbond eigen ambitie(s) met betrekking tot het ontwikkelen van diversiteit kiezen. We geloven namelijk dat elke bond zijn eigen doelstellingen hierin kan ontwikkelen. In samenwerking met NOC*NSF wordt vervolgens gemonitord of doelstellingen gehaald worden en of er bijsturing nodig is.

Met het symposium wil NOC*NSF duidelijk maken dat het thema serieus genomen dient te worden, en worden sportbonden actief begeleid om diversiteit in de sport mogelijk te maken. Mocht je meer willen weten over de ontwikkeling van diversiteit, het programma van het symposium of de werkgroep (met o.a. KNHB, KNVB en KNGU) die dit voorbereidt, mail dan naar huibert.brands@nocnsf.nl.