Op donderdag 14 januari 2021 organiseert NOC*NSF in samenwerking met onder andere een aantal sportbonden en de Alliantie Gelijkspelen het Symposium Diversiteit in het Omnisport centrum in Apeldoorn. Tijdens dit symposium informeren en inspireren we sportbonden om aan de slag te gaan met diversiteit en inclusie, omdat er steeds meer aandacht komt voor deze twee topics vanuit de samenleving. Met inspirerende sprekers, experts en het delen van best practices, laten we zien wat er allemaal al met dit thema gedaan wordt en helpen we elkaar verder. Het symposium is een onderdeel van het actieplan diversiteit waarin we bonden structureel gaan ondersteunen om eigen diversiteitsbeleid op te stellen en de voortgang te monitoren.

Tijdens het symposium staan er een aantal onderwerpen centraal: diversiteit in het sportlandschap, diversiteit in de eigen organisatie en de lancering van de hernieuwde richtlijnen genderdiverse personen. Deze onderwerpen komen terug in het plenaire deel als ook in verschillende workshops waar in kleinere groepen zal worden gewerkt.

Ook wordt er op het symposium aandacht gegeven aan het charter diversiteit in de sport. Met het ondertekenen van dit charter kun je als sportbond eigen ambitie(s) met betrekking tot het ontwikkelen van diversiteit kiezen. We geloven namelijk dat elke bond zijn eigen doelstellingen hierin kan ontwikkelen. In samenwerking met NOC*NSF wordt vervolgens gemonitord of doelstellingen gehaald worden en of er bijsturing nodig is.

Met het symposium wil NOC*NSF duidelijk maken dat het thema serieus genomen dient te worden en willen we samen met bonden en experts ideeën uitwisselen hoe je deze inclusie en diversiteit agendeert en omzet in daadwerkelijk beleid.

Het symposium zal een hybride bijeenkomst zijn, dat wil zeggen zowel live (in het Omnisport centrum Apeldoorn) als online, zodat er goed rekening kan worden gehouden met de dan geldende maatregelen én om zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken. Mocht je meer willen weten over de ontwikkeling van diversiteit, het programma van het symposium of de werkgroep (met o.a. KNHB, KNVB en KNGU) die dit voorbereidt, mail dan naar huibert.brands@nocnsf.nl.

Het programma ziet er voorlopig als volgt uit:

  • 10.00 tot 10.10 uur: Plenaire introductie met Mar Schuringa van de KNVB. Waarom is diversiteit zo belangrijk?

  • 10.10 tot 10.30 uur: Interactief deel met betrekking tot cijfers betreft inclusie en diversiteit

  • 10.30 tot 11.00 uur: Presentatie over het belang van diversiteit onder leiding van Marry de Gaay

  • 11.00 tot 11.15 uur: Lancering nieuwe richtlijnen genderdiverse personen

  • 11.15 tot 11.30 uur: Aankondiging + inschrijving verschillende workshops

  • 11.30 tot 12.00 uur: Pauze

  • 12.00 tot 12.45 uur: Workshops met onder andere ‘Bestuurlijke vernieuwing’ en ‘Vrouwen in de top van arbitrage’

  • 12.45 tot 13.00 uur: Feestelijke ondertekening van het Charter Diversiteit met Marijke Fleuren

  • 13.00 tot 13.15 uur: Afsluiting