Op donderdag 14 januari 2021 wordt het digitale Symposium Diversiteit en Inclusie georganiseerd. Tijdens dit symposium informeren en inspireren we sportbonden om aan de slag te gaan met diversiteit en inclusie, omdat er vanuit de samenleving steeds meer aandacht komt voor deze twee onderwerpen.

Met inspirerende sprekers, experts en het delen van best practises, laten we zien wat er allemaal al met dit thema gedaan wordt en helpen we elkaar verder. Het symposium is een onderdeel van het actieplan diversiteit waarin we bonden structureel gaan ondersteunen om eigen diversiteitsbeleid op te stellen en de voortgang te monitoren.

Het programma ziet er als volgt uit:

 • 10.00 tot 10.10 uur: Opening Symposium door Anneke van Zanen, voorzitter van NOC*NSF

 • 10.10 tot 10.20 uur: Marry de Gaay-Fortman, in 2018 uitgeroepen tot meest invloedrijke vrouw van het Nederlandse bedrijfsleven, over het belang van diversiteit

 • 10.20 tot 10.30 uur: Diversiteit in feiten en cijfers in de sport (interactief) door Mar Schuringa

 • 10.30 tot 10.40 uur: Lancering nieuwe richtlijnen gender- en seksediverse personen door Thijs de Greeff. Thijs heeft gedurende zijn hockeyloopbaan zelf ervaren hoe ingewikkeld het is om uit de kast te komen als tophockeyer en is later in het programma workshopleider om sportbonden te helpen met het toepassen van de vernieuwde richtlijnen en daar haalbare doelstellingen aan te verbinden

 • 10.40 tot 10.50 uur: Pauze + aankondiging workshops

 • 10.50 tot 11.30 uur: Workshops
  - Het maken en behalen van genderdiverse doelstellingen
  - Hoe divers is jouw arbitrerend corps?
  - Hoe zorg ik bij mijn sportclubs voor een optimale samenstelling van het bestuur?
  - Hoe maak ik eigen sport specifieke diversiteitsbeleid?

 • 11.30 tot 11.50 uur: Gezamenlijke ondertekening van het Charter Diversiteit, met Marijke Fleuren. Als afsluiting van het symposium wordt er aandacht geschonken aan het nieuw opgestelde Charter Diversiteit. Sportbonden en NOC*NSF doen hiermee een eerste aanzet tot het concreet maken van diversiteitsbeleid. Door het ondertekenen van dit charter kan elke sportorganisatie zijn eigen ambities aangeven op het gebied van diversiteit en daarbij zijn eigen concrete doelstellingen gaan formuleren

 • 11.50 tot 12.00 uur: Afsluiting

Mocht je meer willen weten over de ontwikkeling van diversiteit, het programma van het symposium of de werkgroep (met o.a. KNHB, KNVB en KNGU) die dit voorbereidt, mail dan naar marloes.vandaalen@nocnsf.nl.