Binnen de breedtesport zijn al veel transgender sporters actief. Soms is het volledig onbekend dat deze sporters transgender zijn, soms is het alleen bekend bij het team of de club en soms is het bij de bond gemeld.

De praktijk leert dat transgenders vaak op een goede manier deelnemen aan breedtesport en dat de acceptatie van transgender sporters over het algemeen goed verloopt. Maar we kennen ook gevallen waarbij verenigingen het lastig vinden om de transgender sporter een goede plek binnen de club te bieden. Verenigingsbestuurders maken zich zelfs soms (onbewust) schuldig aan discriminatie.

NOC*NSF wil bonden helpen om het beleid voor transgender sporter vast te stellen en daarmee de sportdeelname voor transgenders en hun verenigingen gemakkelijker te maken. U vindt in dit gedeelte richtlijnen en tips, opgesplitst naar breedtesport en topsport. Op topsportniveau spelen namelijk andere belangen en gelden andere (soms internationale) regels.