Sportverenigingen hebben een belangrijk rol in het bevorderen van acceptatie van transgender sporters. Naast het volgen van de beschreven richtlijnen, enkele suggesties hieromtrent: 

  • Het kiezen van de juiste aanspreekvorm is belangrijk voor de sociale acceptatie. De wens van de sporter is leidend. Vraag wat hij/zij prettig vindt. Wil je als hij of zij aangesproken worden en als meisje/vrouw of jongen/man? De termen transgender, transvrouw (-meisje) en transman (-jongen) worden vaak gebruikt om het uit te leggen, en vallen soms beter dan 'een jongen in een meisjeslichaam’ of ‘een jongen, die zich meisje voelt’. De woorden 'deze sporter' kunnen natuurlijk altijd!

  • Laat als vereniging zien dat iedereen welkom is. Dus ook homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders. Bijvoorbeeld door hierover te communiceren op de website en deze thematiek te benoemen in de reglementen, beleid en vergaderingen. Treed op bij ongewenst gedrag.

  • Verschaf duidelijkheid over de kledingvoorschriften en beschikbare faciliteiten. Mag een (trans)jongen bijvoorbeeld een topje dragen? En zijn aparte kleedkamers beschikbaar?

  • Een vertrouwens(contact)persoon kan een vereniging ondersteuning bieden. Bespreek zijn of haar rol binnen het acceptatieproces.

  • Een vereniging draagt ook bij aan acceptatie door het thema in de bredere context van seksuele diversiteit, ‘Sportiviteit & Respect', ‘Seksuele Intimidatie’, 'lhbt-acceptatie' of ‘Naar een Veiliger Sportklimaat’ te plaatsen.

  • Binnen een vereniging kan gevraagd worden wat er speelt. Worden er bijvoorbeeld grappen gemaakt over homo’s (travestieten) en transgenders?

  • Iedereen binnen de vereniging moet zich bewust zijn van zijn of haar gedrag. Ook onbewuste uitsluiting komt voor. Grappen en vervelende opmerkingen over mensen die ‘anders’ zijn, zijn uit den boze. Optreden tegen ongewenst gedrag moet gestimuleerd worden.