Hoe kom je tot een overeenkomst? Het maken van afspraken tussen de sportbond en de topsporter is een proces, een dialoog. De kernwaarden excelleren, respect en samen staan hierbij centraal. Je kan het zien als een stappenplan met vijf fasen:

Proces760

De procescyclus