Het is zaak om de overeenkomst van het begin af aan te evalueren. Al bij de start van de overeenkomst moeten partijen kijken of datgene wat op papier is afgesproken in de praktijk goed werkt, of dat er wellicht aanpassingen plaats moeten vinden. Het is verstandig om op voorhand een aantal keren per jaar afspraken in te plannen om te evalueren. Die afspraken vormen dan ook een goede gelegenheid om op basis van de praktijk nieuwe ideeën op te doen over mogelijke oplossingen, die bijdragen aan de samenwerking.