De sportbond en de topsporters hebben de afspraken met elkaar doorgenomen. In deze fase worden ze vastgelegd in een overeenkomst. Cruciaal is dat iedereen goed wordt geïnformeerd over de inhoud van de afspraken. Een centrale bijeenkomst tussen sportbond en topsporters, waarin de belangrijkste onderwerpen worden toegelicht, kan daarbij helpen.