Stap 3: Bespreken en vastleggen

In deze fase worden de gemaakte ‘Afspraken topsport’ uitgewerkt en vastgelegd in een topsportovereenkomst.