In deze fase nemen de sportbond en de topsporters samen het proces door en bevestigen zij hun eigen rol. Op die manier krijgen zij inzicht in elkaars belangen en behoeften.