Het maken van goede topsportafspraken tussen sportbond en topsporters is een arbeidsintensief proces. Elke sport of topsportprogramma verschilt. Daarom is maatwerk nodig. Om daarbij te helpen heeft NOC*NSF samen met NL Sporter en de werkgroep Athlete Services een modelovereenkomst Topsporter-Sportbond opgesteld.

Hiermee kan je bekijken over welke onderwerpen je afspraken wil maken en het is een voorbeeld om te volgen bij het maken van je eigen topsportovereenkomst.