Een sporter met een visuele beperking dient dit aanmeldformulier in te vullen om doorverwezen te worden naar de sportbond en classifier.

1. Een sporter met een visuele beperking die geclassificeerd wil worden voor een sport, vult het 'aanmeldformulier classificatie visuele beperking' volledig in op de website van NOC*NSF. Na verzending komt het formulier bij NOC*NSF terecht.

2. NOC*NSF neemt contact op met de sporter en geeft informatie over het keuringsproces, tijdspad, en de eigen bijdrage en stuurt de sporter het diagnoseformulier.

3. De sporter gaat zelf naar een “eigen” oogarts of optometrist (specialist) die objectief de mate van beperking vaststelt en invult op het diagnoseformulier. De sporter regelt deze meting en afspraak zelf en is op kosten van de sporter.

4. De sporter stuurt het diagnoseformulier volledig ingevuld naar NOC*NSF. Indien de sporter minderjarig is, is op het diagnoseformulier ook een handtekening van de wettelijke vertegenwoordiger vereist.

Let op: Met de ondertekening van het diagnoseformulier verklaart de sporter akkoord te gaan met:

• Dit Handboek – inclusief alle procedures en voorwaarden die hierin staan beschreven en dus ook met:
- de internationale algemene IPC regels, de IBSA regels (zie hoofdstuk [4]);
- de ‘Voorwaarden classificatiekeuringen; sporters en begeleiders’ (bijlage [1]);
- de herkeuringsprocedures (als bedoeld in bijlage [2] en 3).
• Het betalen van de eigen bijdrage.
• Indien er volgens de classifier een aanvullend onderzoek nodig is, zijn de kosten voor eigen rekening van de sporter.
• De privacyverklaring (daarin wordt uitgelegd wat er met de gegevens van de sporter gebeurt).

5. NOC*NSF stuurt het ingevulde diagnoseformulier door aan de classifier die zal beoordelen of:

a. op basis van deze verkregen informatie een sporter voldoet aan de minimale handicapeis en of hij geclassificeerd kan worden; of
b. de sporter alsnog aanvullend onderzocht zal moeten worden om te komen tot een juiste classificatie. In samenspraak met de sporter en de classifier maakt NOC*NSF in dat geval een afspraak voor dit aanvullend onderzoek. De sporter dient voor deze extra meting een vergoeding te betalen. Tijdens het aanvullend onderzoek zal de classifier o.a. oogmetingen uitvoeren met als doel de juiste classificatie van de sporter te kunnen vaststellen.

6. Indien de classifier een klasse heeft vastgesteld, zal hij de sporter en NOC*NSF hierover informeren. De classifier voert de testresultaten en de klasse in het Online Registratiesysteem in.

7. NOC*NSF neemt de naam, geboortedatum, de klasse, status, de classificatiedatum en lidmaatschapsnummer van de sporter op in de Masterlist en publiceert dit op de website van NOC*NSF. Deze publicatie wordt gecommuniceerd aan de sportbond.