Een sporter met een beperking dient dit aanmeldformulier in te vullen om doorverwezen te worden naar de sportbond en classifier.

1. Een sporter met een verstandelijke beperking die geclassificeerd wil worden voor een of meerdere sporten, vult het 'aanmeldformulier classificatie verstandelijke beperking' volledig in op de website van NOC*NSF. Na verzending komt het formulier bij NOC*NSF terecht.

2. NOC*NSF neemt contact op met de sporter en geeft informatie over het keuringsproces, tijdspad, en de eigen bijdrage en stuurt de sporter het diagnoseformulier.

3. De sporter dient dit diagnoseformulier volledig ingevuld terug te sturen naar NOC*NSF. Op het diagnoseformulier worden de testgegevens met betrekking tot het verstandelijk vermogen van de sporter meegestuurd. Indien de sporter minderjarig is, is op het diagnoseformulier ook een handtekening van de wettelijke vertegenwoordiger vereist.

Let op: Met de ondertekening van het diagnoseformulier verklaart de sporter akkoord te gaan met:
• Dit Handboek – inclusief alle procedures en voorwaarden die hierin staan beschreven en dus ook met:
- de internationale algemene IPC regels, de INAS regels (zie hoofdstuk [4 en 5]);
- de ‘Voorwaarden classificatiekeuringen; sporters en begeleiders’ (bijlage [1]);
- de herkeuringsprocedures (als bedoeld in bijlage [2] en 3).
• Het betalen van de eigen bijdrage 
• De privacyverklaring (daarin wordt uitgelegd wat er met de gegevens van de sporter gebeurt).

4. NOC*NSF stuurt het ingevulde diagnoseformulier en de testresultaten door aan de classifier die zal beoordelen of:

a. op basis van deze verkregen informatie een sporter voldoet aan de minimale handicapeis en of hij geclassificeerd kan worden; of
b. de sporter alsnog aanvullende testresultaten moet aanleveren. Indien hiervoor extra tests nodig zijn dan dient de sporter zelf een afspraak te maken met een psycholoog voor de tests. De kosten voor deze tests zijn voor rekening van de sporter.

5. Indien de classifier een klasse heeft vastgesteld zal hij de sporter en NOC*NSF hierover informeren.

6. NOC*NSF neemt de naam, geboortedatum, de klasse, status, de classificatiedatum en lidmaatschapsnummer van de sporter op in de Masterlist en publiceert dit op de website van NOC*NSF. Deze publicatie wordt gecommuniceerd aan de sportbond.