Kwaliteits- en opleidingseisen TeamNL Expert topsportcultuur

Topsport kent een uniek krachtenveld, waarin je behendig en effectief moet kunnen manoeuvreren: sturen én dienen, onafhankelijk blijven denken, maar ook weten wanneer je je aan moet passen. Dat vraagt van onze experts continue ontwikkeling, zowel op inhoud als in persoonlijke ontwikkeling.  

Competenties die wij vragen voor werken in een tosportcontext zijn:  

  • Willen blijven leren en ontwikkelen 
  • Gedrevenheid tonen 
  • Relaties opbouwen en onderhouden op verschillend niveau 
  • Richtinggevend en coordinerend optreden 
  • Daadkrachtig handelen  
  • Onafhankleijk handelen 
  • (presteren onder) druk aan kunnen  
  • Samenwerken op ee interdisciplinaire wijze  
  • Plezier in werk hebben en houden