In december 2016 gaf NOC*NSF een toelichting op de aan de topsportbonden en topsportcentra voor 2017 toegewezen middelen. De toewijzingen zijn gebaseerd op de door de sportbonden zelf ingediende investeringsplannen voor de komende jaren. In totaal stelde NOC*NSF de sportbonden en topsportcentra in 2017 bijna dertig miljoen euro ter beschikking. Deze toekenning is o.a. mogelijk gemaakt door de extra tien miljoen die minister Schippers op haar VWS-begroting voor topsport van het kabinet mocht toevoegen.

Voor de periode erna stelt NOC*NSF middelen aan sportbonden ter beschikking om hun topsportinvesteringsplannen uit te kunnen voeren. Voorwaarde daarbij is dat deze bonden zelf minimaal dertig procent van de investeringskosten voor hun rekening nemen. De middelen die worden verstrekt zijn afkomstig van de Nederlandse Loterij, VWS en het Nederlandse bedrijfsleven. Net als vier jaar geleden mogen opnieuw 33 bonden op steun rekenen en is het aantal topsportprogramma’s daarbinnen uitgebreid van 55 naar 62. Onderaan op deze pagina is de lijst te vinden met alle toekenningen.