Topsportprogramma's: erkennen, focussen en financieren

Erkennen, focussen en financieren van topsportprogramma's

NOC*NSF heeft een top10-ambitie, we willen bij de best presterende sportlanden horen. Om onze financiële middelen zo effectief mogelijk in te zetten, moeten we een selectie maken uit alle topsportprogramma's van onze sportbonden.

Hiertoe zetten we drie stappen: we inventariseren welke topsportdisciplines er zijn, we stellen criteria op waaraan de voor financiering in aanmerking komende topsportdisciplines moeten voldoen en we bepalen van de binnengekomen aanvragen welke daadwerkelijk financieel zo optimaal mogelijk ondersteund worden: dit zijn de structureel presterende programma’s en programma’s die de potentie hebben zich daartoe te ontwikkelen.

Stap 1: Erkennen topsportdisciplines

Alle sportdisciplines van bonden kunnen worden erkend als topsport of als internationale wedstrijdsport, op basis van het Reglement Topsport- en Internationale wedstrijdsportdisciplines. Bij deze stap wordt er gekeken naar de mate van mondialisering van de sport.

Een erkenning staat voor vier jaar vast en leidt niet automatisch tot topsportfinanciering.

Stap 2: Focussen

Om een aanvraag voor financiering in te kunnen dienen, moet het programma van een discipline die als topsport of internationale wedstrijdsport erkend is, voldoen aan een aantal focuscriteria. Programma’s die aan alle focuscriteria voldoen, mogen een investeringsaanvraag indienen voor financiering van hun topsport- en/of opleidingsprogramma.

Het indienen van een investeringsaanvraag kan één keer in de vier jaar, bij aanvang van een nieuwe olympische zomer- of wintercyclus. Na beoordeling van het investeringsplan wordt besloten of het programma in aanmerking komt voor financiering en of het programma in de focus opgenomen wordt.

Stap 3: Financiering

We financieren twee soorten focusprogramma’s, namelijk topsport- en opleidingsprogramma’s. Een erkende topsportdiscipline kan voor één, of voor beide programma(’s) financiering ontvangen.

We financieren en/of ondersteunen topsport- en opleidingsprogramma’s onder regie van de sportbond. We streven ernaar sporters een internationaal concurrerend programma aan te bieden, gedurende hun hele sportcarrière. Daarbij gaat het om talenten die over acht jaar op het internationale podium moeten kunnen staan, tot en met topsporters die zich voorbereiden op een volgende carrière na hun topsportloopbaan.

Deze programma’s, en de bijbehorende begeleiding en voorzieningen, zijn niet alleen gericht op het verbeteren van de sportieve prestaties, maar ook op de andere factoren die bijdragen aan een langere succesvolle loopbaan.