Wat is het testbeleid van NOC*NSF en wie bepaalt welke testen worden gebruikt?

Op basis van advies van het panel van topexperts, wordt vanuit NOC*NSF aan de sportbonden een lijst voorgelegd van te overwegen (snel)testen. Op deze lijst staan de gevalideerde sneltesten, waaronder testen die ook al door instanties als het RIVM zijn goedgekeurd.

NOC*NSF voert zelf geen (snel)testen uit, maar geeft de topsportartsen van de sportbonden advies. Het is aan de topsportartsen van de sportbonden om zelf een (snel)test te kiezen.

NOC*NSF adviseert daarbij alleen sneltesten te gebruiken die een hoge mate van betrouwbaarheid kennen. In overleg met topexperts en vanuit documentatie van RIVM wordt gekozen voor de meest grondig onderzochte tests.

Waarom hechten we grote waarde aan gevalideerde sneltesten?

Sneltesten die niet gevalideerd zijn en waarvan de betrouwbaarheid daardoor niet bekend is, kunnen leiden tot onbetrouwbare resultaten en dat kan medesporters in gevaar brengen. Een vals-negatieve test op basis waarvan je door blijft gaan met sporten, brengt je medesporters in gevaar. En een vals-positieve test kan ervoor zorgen dat je onterecht niet aan trainingen en wedstrijden deel kan nemen. Vandaar dat wij hechten aan alleen gevalideerde testen.

Hoe weten we of testmethodes betrouwbaar zijn?

NOC*NSF ontvangt veel verzoeken van verschillende sneltestleveranciers. Elke sneltest wordt eerst goed onderzocht op betrouwbaarheid. NOC*NSF werkt enkel met sneltesten die gevalideerd en dus betrouwbaar zijn.

Om te kunnen beoordelen of een test is gevalideerd, werkt NOC*NSF nauw samen met een panel van topexperts op het gebied van virologie en infecties. Aan dit panel worden validatie-onderzoeken van sneltestleveranciers voorgelegd. Het panel toetst de aangeleverde onderzoeksresultaten en geeft NOC*NSF advies om de test al dan niet in de topsportprotocollen op te nemen. Deze topsportprotocollen zijn in nauw overleg met het RIVM en ministerie van VWS gemaakt en goedgekeurd.

Preventief testen en de richtlijnen als een huisgenoot positief test?

De afgelopen dagen is er onduidelijkheid ontstaan over een mogelijke relatie tussen preventief testen en quarantaineverplichtingen naar aanleiding van een coronabesmetting in je gezin.

De richtlijnen van GGD en veiligheidsregio’s schrijven in het geval van een positief geteste huisgenoot voor dat je zelf een aantal dagen in quarantaine gaat. Deze richtlijn geldt ook voor topsporters. Als je geen klachten hebt is dat minimaal vijf dagen na het laatste contact met die huisgenoot. Als je na vijf dagen zelf geen klachten hebt en je je dan laat testen, dan kan je bij een negatieve test weer naar buiten.

Deze richtlijn geldt ook voor topsporters. Als een topsporter zelf negatief is getest, maar in een huishouden woont met iemand die positief is getest, betekent dit dat hij of zij in die vijf dagen na het laatste contact niet aan trainingen en wedstrijden kan deelnemen. De richtlijnen staan niet toe dat je, hoe vaak ook negatief getest, in die quarantaineperiode aan sportactiviteiten deelneemt. De quarantaineregels staan in de verplichte quarantaineperiode geheel los van preventief testen.