Voortgezet onderwijs en topsport combineren

Er zijn 29 Topsport Talentscholen in Nederland. Deze scholen zijn verenigd in de stichting Landelijke Organisatie Onderwijs en Topsport (LOOT). Deze stichting beoordeelt onder meer de aanvragen van kandidaat Topsport Talentscholen. Daarnaast houden alle Topsport Talentscholen rekening met jouw sportieve ambities door extra onderwijsvoorzieningen aan te bieden, zoals:

  • een flexibel lesrooster met ruimte voor trainingen en wedstrijden.
  • (gedeeltelijke) vrijstelling van bepaalde vakken.
  • uitstel of vermindering van huiswerk.
  • voorzieningen om achterstanden, veroorzaakt door afwezigheid in verband met trainingen en wedstrijden, weg te werken.
  • uitstel of aanpassing van repetities en/of schoolonderzoeken.
  • begeleiding van een LOOT-begeleider.
  • gespreid examen over twee schooljaren.

Deze faciliteiten zijn beschikbaar voor topsporters met een A, Selectie-, of HP-status en voor internationale talenten, nationale talenten en beloften. De stichting LOOT beoordeelt onder andere de aanvragen van kandidaat Topsport Talentscholen.