TeamNL Experts: Sportmedische begeleiding

De medische staf van TeamNL is verantwoordelijk voor kwalitatief hoogwaardige medische begeleiding van alle topsporters en talenten in Nederland.

Vaste kern van het team is een groep van topsportartsen en topsportfysiotherapeuten die intensief met elkaar samenwerken om de topsporters zo optimaal en gezond mogelijk te laten sporten. Deze TeamNL (para)medici zijn vaak dicht bij de trainingslocaties van de topsporters gevestigd. Het team pakt onderwerpen als effectiviteit van behandelingen en blessure- ziektepreventie op.

Mocht een topsporter geblesseerd raken, dan is er een topsportmedisch netwerk beschikbaar van ervaren orthopeden, radiologen, cardiologen en longartsen. Zij kunnen op ieder moment door de topsportartsen en topsportfysiotherapeuten geconsulteerd worden om aanvullende medische begeleiding te bieden.

Diverse afdelingen van enkele Nederlandse ziekenhuizen zijn erkend als High Performance Partner van TeamNL. Deze erkenning volgt op jarenlange samenwerking met de medische staf van TeamNL. Er is in die jaren al veel bereikt, en in de toekomst wil TeamNL - in een steeds competitiever veld - met deze partners de medische kennis verder blijven ontwikkelen 

TeamNL technisch directeur Maurits Hendriks: ‘We werken aan een omgeving waarin onze topsporters zo goed mogelijk tot hun recht komen. Zo goed mogelijk kunnen presteren. Daar past een samenwerking met de top van de medische expertise bij. Als er een blessure is of dreigt, dan is het erg waardevol dat we de best mogelijke hulp op medisch gebied kunnen vragen om bij te springen. Daar wordt TeamNL beter van. De formele erkenning van deze medische partners als High Performance Partner van TeamNL past binnen deze ontwikkeling.’ 

Sinds 2010 zijn er samen met enkele medische instellingen stappen gezet richting professionalisering van de sportgeneeskunde. Chef-arts van TeamNL Cees-Rein van den Hoogenband licht toe: "Daar waar Peter Vergouwen met zijn praktijk in de beginjaren nog pionier was op het gebied van Topsportgeneeskunde, zijn in de afgelopen acht jaar grote stappen gezet naar een kwalitatief hoogwaardig netwerk van sportartsen, orthopeden, radiologen, cardiologen en longartsen. Veel specialisten zetten zich belangeloos en vaak in vrije uurtjes in om topsporters zo snel en goed mogelijk te begeleiden op medisch gebied. Dat wordt ook mogelijk gemaakt door hun werkgevers."

" Die extra inspanningen van specialisten, centra en instellingen hebben de topsportgeneeskunde in Nederland afgelopen jaren op de kaart gezet. Wij zijn ons daar als medische staf van TeamNL zeer van bewust, en daarom hebben we nu die verschillende instellingen benoemd als TeamNL High Performance Partner."

Erkend als TeamNL High Performance Partner zijn:

Instelling

Afdeling

Vertegenwoordiger

Academisch Medisch Centrum, Amsterdam

Cardiologie

Prof. dr. A.A.M. Wilde

 

Radiologie

Prof. M. Maas

 

Orthopedie

Prof. dr. G.M.M.J. Kerkhoffs

Onze Lieve Vrouw Gasthuis, Amsterdam

Sportgeneeskunde (Sportartsengroep)

Drs. S. Goedegebuure

 

Longgeneeskunde

Dr. B.T.J. van den Berg

 

Cardiologie

Dr. A.R. Willems

VU Medisch Centrum, Amsterdam

Epidemiologie

Prof. dr. E. Verhagen

Meander Medisch Centrum, Amersfoort

Cardiologie

Dr. PJ. Senden

St. Antoniusziekenhuis, Nieuwegein

Longgeneeskunde

Drs. S.W.A. van Haarlem

Sportmedisch Adviescentrum Den Haag

Sportgeneeskunde

Dr. P.A. Verstappen

Sportgeneeskunde Friesland

Sportgeneeskunde

Dr. R. du Bois

Ziekenhuis De Tjongerschans, Heerenveen

Sport/Longgeneeskunde

Dr. J. Driessen

Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede

Elite Sports Medicine

Dr. P. Vergouwen

 

Radiologie

Dr. S.J. Maresch

 

Longgeneeskunde

Dr. K. Oud

Sport Medisch Centrum Papendal

Sportgeneeskunde

Dr. R. van Cingel

Rijnstate Ziekenhuis, Arnhem

Orthopedie

Dr. C.J.M. van Loon

Maxima Medisch Centrum, Veldhoven

Cardiologie

Dr. J. Hoogsteen

St. Anna Ziekenhuis, Geldrop/Eindhoven

Sportgeneeskunde (TopSupport)

Dr. S.W. Bouts

 

Orthopedie (TopSupport)

Drs. W. van Zoest

 

Radiologie

Dr. K. Brakel

 

Longgeneeskunde

Dr. A.J. Michels

Xpert Clinic, Hilversum

Handchirurgie

Dr. R. Feitz

Bergman Clinic, Naarden

Orthopedie

Dr. van der Hoeven

   

Dhr. C. van der Hart